בפינה זו נציג חידושים וקישורים הקשורים לחג המתקרב         
ובשביל אחינו הדוברים אנגלית נתרגם את הפינה הזאת


 ציורים לפרשת השבוע