פינת אָחוּדָה-נָּא, בשיתוף  עם 


***************************************************************

  הפינה יצאה לחופש, תודה לכל המשתתפים


***************************************************************
ציורים לפרשת השבוע