בפינה זו נציג חידושים וקישורים הקשורים לחג המתקרב         
למען אחינו הדוברים אנגלית, נתרגם פינה זו

ציורים לפרשת השבוע