משכן משכן העדות

נכתב על ידי יניב, 12/3/2016

"אלה פקודי המשכן משכן העדת" (שמות לח,כא). מביא מרן שר התורה גדול הדור הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"א על פרשתנו (ב'תורת המקרא') שאין מקרא יוצא מפשוטו ולכן (מעבר לרמז לשני מקדשים שיחרבו) בא לומר שהיה משכן נוסף (משכן הדברות) שנעשה מהעודף של המשכן של הקרבנות. לפי המדרש רבה וספרי זוטא היה זה משכן הדברות בתוך קה"ק, (וחידש מרן הגאון) שמטרתו היתה להפריד בין אהרן שניכנס מתי שרצה לקה"ק (ע"פ מעשה סדר יוה"כ) לבין משה כשקיבל את המשך מתן התורה בקה"ק, שה' היה מצווהו מה לצוות את בנ"י את ההלכות למעשה, שהיה זה כהמשך מתן תורה ולכן לאהרן היה אסור להיות שם באותו זמן כמו בהר סיני במתן תורה. ואילו לפי הילקו"ש היה המשכן דברות מחוץ למשכן ובו היה משה מלמד את בנ"י מה ה' ציווה (והיה מחוץ למחנה). ואמר מרן הגאון שקשה ליישב בניהם (אמנם בפרה"ש "וילך" הביא הסבר שכל המדרשים הם כמו הילקו"ש). ואולי אפשר לומר שמשה היה משתמש עם אותו המשכן לדברות גם בקה"ק וגם בחוץ, שכשה' היה קוראו היה לוקח איתו את המשכן הזה, והיה מעמידו בפנים, ואח"כ היה יוצא ומעמידו בחוץ ומלמד לבנ"י מה שנאמר לו בפנים. או שהיו שני משכנים נוספים אחד בתוך קה"ק (והוא הנאמר אצלנו בפס') ואחד מחוץ, והיו זה כנגד זה, שהיה זה כעין חיבור קדוש שמימי בניהם (בנוסף לגודלם השווה כדי לדמותם גם מהצד הגשמי) כיון ששניהם היו להמשך מתן התורה. ניראה שזה בא לומר שהתורה כולה קשורה ישירות למקורה העליון. שאמנם נאמר בגמ': 'ואמר רבא: בתחילה נקראת על שמו של הקב"ה ולבסוף נקראת על שמו, שנאמר "בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה"' (ע"ז יט,א). אולם אין זה שלו ממש לגמרי, אלא הוא מברר דרך יחודו בעולם את דבר ה'. ולכן חשוב שהיסוד בתחילה נקרא "תורת ה'” ודרך זה ממשיך ע"פ עצמו, ולא שבכח מנסה לעקם את דבר ה' כי כך רוצה וחושב שראוי להעשות. אלא צריך להיות ישר עם עצמו שמברר ישר את רצון ה' האמיתי בעולם, וזה המשך דברי רבא: 'ואמר רבא: לעולם ילמד אדם תורה ואח"כ יהגה שנאמר "בתורת ה'" והדר "ובתורתו יהגה"' (רש"י: 'ילמד אדם- מרבו עד שתהא גירסת התלמוד ופירושו שגורה לו בפיו. ואח"כ יהגה- יעיין בתלמודו לדמות מילתא למילתא להקשות ולתרץ, ובראשונה לא יעשה כן שמא יבטל והרב לא ימצא לו כל שעה. ועוד, לאחר ששנה הרבה הוא מתיישב בתלמודו ומתרץ לעצמו דבר הקשה' וכו') שניראה שבא לומר שקודם ידע בברור מהו רצון ה' ע"י המסורת מרבו ורק בעקבות זה יכול להמשיך ולחדש כהמשך לזה בעצמו. לכן במשכן היה המשך נתינת תורה ע"י קשר ישיר ע"י המשכן בקה"ק בנתינה מה' ובחוץ בהמשך הנתינה לבנ"י ע"י משה, שהכל צריך להיות מחובר לרצון ה' האמיתי.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה