עץ הדעת וסנהדרין

נכתב על ידי יניב, 4/9/2016

 

"ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו" (בראשית ב,יז). 'דתניא: אילן שאכל ממנו אדם הראשון, רבי מאיר אומר: גפן היה, שאין לך דבר שמביא יללה על האדם אלא יין, שנאמר (בראשית ט, כא) "וישת מן היין וישכר". רבי נחמיה אומר: תאנה היתה, שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו, שנאמר (בראשית ג, ז) "ויתפרו עלה תאנה