ליקוט מביאור יש"ר (יצחק שמואל רג'יו) לפרשת וזאת הברכה

נכתב על ידי אורן מס, 23/10/2016

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 ליקוט מביאור יש"ר (יצחק שמואל רג'יו) לפרשת וזאת הברכה

לג,ג: אף חובב עמים: מהו 'חובב', ולאיזה עמים הכוונה? יש"ר: "(חובב) מלשון חוב ... ועניין החוב הוא היות האדם מוכרח על פי הצדק והיושר לעשות דבר מה, בין לפעול הוא בעצמו או לקבל הפעולה מזולתו, הן בדבר ממון או בגוף ... ושיעור הכתוב, 'אשדת' הנזכר חובב והכריח על פי הצדק והדין את העמים, דהיינו כל קדושיו, תחת יד ה' ... 'עמים' הם ישראל ונקראו בלשון רבים בחינת השבטים". בקיצור, ה' מכריח את ישראל לקיים את תורתו.


לג,ו: יחי ראובן ואל ימות: מדוע דווקא ברכת ראובן היא שלא ימות, ולא לכל שבט? יש"ר: "התפלל עליו שלא ימותו חלוציו במלחמות הארץ, כי התחייבו בני ראובן להיחלץ חושים לפני ה' במלחמת בכיבוש, וידוע שההולכים בראשונה הם בסכנה יותר". משה דאג לראובן.


לג,ח: תריבהו על מי מריבה: במה חטא שבט לוי ב'מי מריבה'? יש"ר: "ולא מצאת בו עוון אשר חטא, רק פעם אחת ... וירמוז בזה למיעוט החטא וגודל העונש כדרך 'בקרובי אקדש', ואשרי מי שעוונותיו מנויים". החטא הוא של משה ואהרן שבא בעקבות מריבת העם.


לג,יב: ולבנימין אמר ... ובין כתפיו שכן: איך כבר נקבע שבית המקדש יהיה בחלקו של בנימין והרי הארץ טרם נבחר מקום במקדש? יש"ר: "הכל בגזירת ה', ורק ציווה בגורל כדי להסיר קטטה מבין השבטים". משה בנבואתו ראה מה יבחר ה' ומה יהיה חלקו של כל שבט. מעניין.


לג,טז: ורצון שוכני סנה: מה פירוש הביטוי? יש"ר: "כמו שהיה הרצון האלוהי שלא יכלה הסנה על ידי האש הבוער בו ... כן לא יבא הפסד וכיליון ביוסף ויישאר בו תמיד השפע הטוב". ברכה – להיות כסנה.


לג,כה: וכימיך דבאך: מה כוונת הביטוי? יש"ר: "ימי תחילת נעוריך כן יהיו ימי זקנותך שהם דואבים ומתמוטטים, והכוונה שהזקנים אשר יהיו בארץ אשר יהיו בריאים וחזקים כבחורים". ברכה נאה לזקנים.


לד,ו: ולא ידע איש את קבורתו: מדוע לא נודע מקום קבורתו של משה? יש"ר: "כדי שלא יטעו הדורות הבאים ויעבדו אותו לאלוה מצד מה שהתפרסם מהנפלאות שעשה". אין ראוי לפאר קברי צדיקים כדי שלא  יהוו מוקד לעבודה זרה של 'אלוהים אחרים'.


לד,י: ולא קם נביא עוד בישראל כמשה: מדוע חשוב לציין שלא קם נביא כמשה? יש"ר: "כי קיום התורה תלוי בעיקר הזה שלא יוכל אדם לעמוד ולחדש דבר מפי ה', אפילו אם אינו סותר תורת משה, כדאמרינן 'אלה המצוות', שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה .. דבר תורה, כי אין בכוח שום נביא לקבל משפטי החכמה העליונה באור הנבואה". התורה חתומה ואין לחדש בה דבר.


חזק חזק ונתחזק בדברי יש"ר ותורתנו הקדושה.


שבת סוכות שמח, חגי שמיני עצרת ושמחת תורה שמחים, שנזכה להתחייב לה', לחיות על אף הסכנות, לא לחטוא אפילו ב"קטנה", לנחול בסמוך למקדש, לקבל את השפע האלוהי בקביעות, שזקנותינו תהיה טובה כצעירותינו, נעבוד את ה' לבדו ולא נשנה את תורתו. אורן, בן וכו'.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע