יצחק התפלל ב'שדה' (4 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DoarHamikdash, 15/3/2017

 חידון המקדש

מבית מכון המקדש


חידת השבוע  – כי תשא

יצחק התפלל ב'שדה', 

כיצד התפלל יצחק במקום פתוח 

והוא נגד ההלכה שאין מתפללים במקום פתוח?


שלחו את התשובה ל: nezerhakodesh@gmail.com 


פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש

לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה.

התשובה תפורסם ביום ראשון

והפרס לזוכים יישלח בדוא"ל

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (4)
אריעוז (31/3/2017)
התשובה מורכבת ככה
א) יצא לפנות ערב לשוח בשדה: יצא לשוחח (להתפלל) לקב"ה לעת ערב שהקשר של יצחק לאבינו שבשמים הוא קשר ישיר ובלתי אמצעי (אין תיווך ) שהרי בזמן שהיה אוהל מועד ובית מקדש היו אלה לצורך תווך בין עם ישראל לקב"ה קורבנות לשם תיווך בין ישראל קרי (בני אדם) לקב"ה (שהוא טוהר) ומכיוון שכך הרי יצחק אבינו בין אברהם טהורים הם בגופם ברוחם ובנפשם (כמשה) לדבר עם הקב"ה כמעט בכל עת ובכל מקום שההיתכוונות שלהם מידית מכוונת לבורא עולם ישתבח שמו ולכן יכול יצחק לשוח בשדה ולהתפלל עם הקב"ה ללא התערבות הלכתית שגם זו רובה עדיין לא נאמרה בזמן יצחק אבינו כי ההלכה מלמדת לבני אדם מכל רמות הטהור מהקטן לגדול וליצחק אבינו אין לו צורך בזאת ההלכה. תודה .
יעקבח1 (29/3/2017)
תשובה נוספת:
עוברי דרכים לכולי עלמא מותרים להתפלל בשדה ומ"מ כשיש שם אילנות, טוב יותר שיעמוד שם
, דמקום צנוע הוא קצת ביניהם ויתפלל ע"י האילנות.

שכן מצינו שכתוב ביצחק "ויצא יצחק לשוח בשדה", ונקטה התורה דווקא לשון "לשוח", שהסתיר עצמו בין השיחים בשעת התפילה.
DoarHamikdash (21/3/2017)
תשובה:
התוספות בברכות לד,ב מתרצים:
א. יצחק התפלל בהר המוריה (שנחשב כמקום סגור).
ב. אין מצויים שם עוברים ושבים שיפסיקו אותו בתפילתו.
ג. מעשה חושב מתרץ שאם זה מקום שנעשה בו נס, כמו יצחק (עקידת יצחק) רשאי להתפלל במקום על אף שהוא פתוח.
דביר (17/3/2017)
שתי תשובות:
1. יצחק התפלל בהר המוריה (שאז היה מקום פתוח) שהוא המקום המיוחד לתפילה ושם אין איסור כזה.
2. האיסור הוא מקום פתוח שיכולים להפריע לו ובמקום שהתפלל יצחק לא היה חשש כזה