לקט מביאור שד"ל לתורה – פרשת בלק

נכתב על ידי אורן מס, 8/7/2017

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 לקט מביאור שד"ל לתורה – פרשת בלק


שד"ל פותח בסדרת שאלות ותשובות על הפרשה:


1.      האם בלעם היה איש טוב או איש רע? שד"ל: "אין ראיה שהיה איש רע בהחלט כי אין ראיה שנתן עצה להחטיא את ישראל ...מה שהרגוהו ישראל לא היה אלא מקרה שמצאוהו במדין והרגוהו בכלל אנשי מדין ... ומכל מקום לא היה צדיק גמור כי כשראה לא היה יכול למלא שיטת בלק ... ביקש לקללם מדעתו ולרמות את בלק".


2.      האם בלעם היה עובד ה' או עובד עכו"ם? שד"ל: "היה עכו"ם, כי היה קוסם, ואם היה עובד ה' היה מתדבק בישראל, ולפחות לא היה הולך לקללם, אחר שאמר לו ה' 'כי ברוך הוא', ולא היה הולך לקראת נחשים כדי שיחפוץ ה' לקללם".


3.      מה הייתה אומנותו של בלעם? שד"ל: "היה קוסם קסמים ומעונן ומנחש, והיה בקי בכל מיני עבודות שבימיו, והיה מגיד עתידות בקסמים".


4.      האם היו פעולותיו של בלעם בתום לב או ברמייה? שד"ל: "בתום לב, כי היה מברך או מקלל לפי מה שהיה רואה בחלום, או לפי מה שהיה עולה לו על ידי הקסמים והנחשים שהיה תמיד הולך לקראתם".


5.      האם היה נביא או לא? שד"ל: "לא היה נביא, כי היה קוסם ועכו"ם, רק בפעם הזאת שם ה' דבריו בפיו לכבוד ישראל".


6.      איך הייתה נבואתו, מבלי שירגיש בעצמו מעשה ניסים? שד"ל: "כשהיה נפרד מבלק להכין עצמו לקללם, היה ה' נותן בו לב חדש והתעוררות לברך את ישראל".


7.      האם האתון דברה או לא? שד"ל: "לא ייבצר מהאל לעשות שתדבר, אבל לא היה אפשר שלא יחרד בלעם ושני נעריו חרדה גדולה עד מוות (אם אכן הייתה מדברת), ולא היה אפשר שיהיה בו כוח להשיב לה דבר, על כן ייתכן שלא דיברה כדיבור של בני אדם ... כי נערה באופן משונה מעט ממנהגה, אך לא היה הנס כל כך עד שייבהל בלעם ... ועוד, אם דיברה, איך לא הצטדקה (האתון) ולא אמרה לו שיש שם דבר המפחידה מללכת?".


8.      מה ראה ה' להפוך הקללה לברכה, ולמה לא הניח לבלעם שיקלל, והוא יברך? שד"ל: "מפני שלא הותר לישראל להתגרות במואב, ואם היה בלעם מקלל, היו בלעם ובלק מתפארים שהועילה קללתו להציל את המלך ואת העם אשר שכרוהו".

 

כג,ט: הן עם לבדד ישכון: מה טוב בלשון לבד? שד"ל: "אומר אני 'לבדד ישכון' – הכוונה נבדל מן הגויים, ועל ידי כך לא נוטה מן הדרך הטוב והישר, ולפיכך ה' אלוהיו עמו להצליח". יש 'אחרות' ו'שונות' שהיא חיובית, כך שהאחר נבדל מן הרע ומתדבק בטוב האלוהי.


כג,כג: כי לא נחש ביעקב: מהו 'נחש'? שד"ל: "אין נחש וקסם מועיל לדעת העתיד לבוא על ישראל, כי ה' גוזר עליהם עניינים למעלה מן הטבע, ולמעלה מידיעת המנחשים והקוסמים".


כג,כג: כעת ייאמר ליעקב ולישראל מה-פעל אל: מדוע להזכיר את שני שמו העם, יעקב וישראל? שד"ל: "מפני שהוא רוצה להוסיף עךיהם עוד אחד, כלומר העם הזה, שהוא נקרא יעקב וישראל, ראוי לקרוא לו גם כן 'מה פעל אל'". מעניין, לפי שד"ל יש לעם ישראל שם שלישי: מה פעל אל.


כד,יד: לה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים: מהי 'עצה'? שד"ל: "היועץ מודיע דבר נעלם. וכן כאן: הודיעו העתיד, מה שהיה נעלם ממנו ... רצה ה' שיגיד בלעם לבלק את אשר יעשה ישראל למואב באחרית הימים (בימי דוד), כדי שיידע (בלק) כי אין רצון ה' ש(ישראל) יתגרו בו מלחמה (עכשיו), אלא בימים רחוקים, שלא יאמר (בלק): עִם כל מה שרצה ה' לברכם – הנה לא יכלו לו". מעתה אמור: יועץ = נביא.


כד,יז: וקרקר כל בני שת: מהו 'קרקר'? ? שד"ל: "לשון הריסה והפלה ... הכוונה יפיל לארץ".


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע