עושים תשובה - נגאלים

נכתב על ידי DoarHamikdash, 19/12/2017

בס"ד

 ויגש - פרשת המקדש

עושים תשובה - נגאלים

הרב ישראל אריאל שליט"א

 

 

עשרה בטבת מציין את תחילת החורבן הראשון, ואת תאריך החורבן האחרון בדורנו אנו – השואה.

הרמב"ם בהלכות תעניות פרק ה הלכה א כותב: 'יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב שנאמר: 'והתודו את עונם ואת עון אבותם' וגו'. ואלו הן יום שלישי בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ונכבית גחלת ישראל הנשארה וסיבב להתם גלותן, ועשירי בטבת שבו סמך מלך בבל נבוכדנאצר הרשע על ירושלם והביאה במצור ובמצוק' (ראה סידור המקדש בענין הצומות, הרחבת דברים בענין זה).

התורה מבשרת לנו שאם ישראל יתוודו ויעשו תשובה – יגאלו, כמ"ש: "וְהִתְוַדּוּ אֶת עֲוֹנָם וְאֶת עֲוֹן אֲבֹתָם בְּמַעֲלָם אֲשֶׁר מָעֲלוּ בִי… וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקוֹב וְאַף אֶת בְּרִיתִי יִצְחָק וְאַף אֶת בְּרִיתִי אַבְרָהָם אֶזְכֹּר וְהָאָרֶץ אֶזְכֹּר" (ויקרא כו,לט): ובספרא: והתודו את עונם ואת עון אבותם - לצד התשובה הם הדברים שמיד שהם מתוודים על עונותיהם מיד אני חוזר ומרחם עליהם, שנאמר והתודו את עונם ואת עון אבותם במעלם אשר מעלו בי.

ביומא דף ט עמוד ב מובא דיון איזה דור גדול? גולי בית ראשון או גולי בית שני? וכלשון חז"ל שם: 'אמר רבי יוחנן: 'טובה צפורנן של ראשונים מכריסו של אחרונים. - אמר ליה ריש לקיש: אדרבה, אחרונים עדיפי, אף על גב דאיכא שעבוד מלכיות - קא עסקי בתורה! אמר ליה: בירה תוכיח, שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים. שאלו את רבי אלעזר: ראשונים גדולים או אחרונים גדולים? - אמר להם: תנו עיניכם בבירה. איכא דאמרי, אמר להם: עידיכם - בירה.

בירושלמי יומא פרק א הלכה א מצינו דיון דומה, אך שם הוסיפו הבדל בין הראשונים לאחרונים, היינו, התשובה! וכלשון הירושלמי: 'אמר רבי זעורה: הראשונים עשו תשובה והשניים לא עשו תשובה… שאלו את רבי אליעזר דורות האחרונים כשרים מן הראשונים? אמר להן: עידיכם - בית הבחירה יוכיח. אבותינו העבירו את התקרה… אבל אנו פעפענו את הכתלים… אמרו: כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו'.

 

שבת שלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע