לחץ כאן להדפסת החידוש | חזור לאתר

סדר הפרשת חלה

הכותב: אביהו ח, תאריך: 7/3/2012
 

לחברים באשר הם - מיטב הברכות

לזיכוי הרבים מצ"ב סדר הפרשת חלה - להורדה

לרבות תפילות וסגולות בשפה השווה לכל נפש

היו ברוכים,

הפרשת חלה מתכון להורדה 

סדר מצוות הפרשת חלה

טעם למצוות חלה:

המקור להפרשת חלה מובא בחומש במדבר פרשת שלח (פרק טו):"וְהָיָה בַּאֲכָלְכֶם מִלֶּחֶם הָאָרֶץ תָּרִימוּ תְרוּמָה לַיְיָ רֵאשִׁית עֲרִסֹתֵכֶם חַלָּה תָּרִימוּ תְרוּמָה..".

 

לפי שחיותו של אדם במזונות ורב העולם יחיו בלחם, רצה המקום לזכותנו במצוה תמידית בלחמנו, כדי שתנוח ברכה בו על ידי המצוה ונקבל בה זכות בנפשנו, ונמצאת העסה מזון לגוף ומזון לנפש (ספר החינוך).

 

ובתלמוד בבלי (שבת לב):"ואם נותנין חלה מתברכין שנאמר ראשית עריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך".

 

ובמדרש רבה:" רב הונא בשם רב מתנה אמר, בזכות שלשה דברים נברא העולם, בזכות חלה, ובזכות מעשרות, ובזכות בכורים".

 

בתקוני הזוהר (תיקון טז):" חִטָּה אִילָנָא אִיהוּ דְאָכִיל מִנֵּיהּ אָדָם קַדְמָאָה" [ביאור:חטה הוא העץ שעליו אמר הקב"ה לאדם הראשון (בראשית ב) "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו"] ובהמשך מובא:" חִטָּה אִיהוּ רָזָא דְעִשְׂרִין וּתְרֵין אַתְוָון דְּאוֹרַיְיתָא" [ביאור: חטה מספרו (בגימטריה) כב והוא סוד כב אותיות התורה שנפגמו בחטאו של אדם הראשון ועל ידי הפרשת חלה מתקנים פגם זה].  

ובזוהר חדש מדרש רות (דף קה):"בשלושה דברים האשה זוכה בחלה ובנדה ובהדלקת הנר".

 

סגולות: מצוות הפרשת חלה גדולה מעלתה ובפרט למתמדים בה ומסוגלת: למציאת זיווג,

זרע קודש בר קימא (הפרשת חלה אותיות תפרה שחלה), הריון בריא ולידה קלה, ופרנסה טובה.

 

ראוי לציין כי עשיית מצווה גורמת להמשכת אור אשר למעלה מהמידות (ספירות חסד וגבורה) שכן תורה ומצוות הן הרי רצונו של הקב"ה וכאשר רצון זה נמשך ע"י מצוות כגון:מצוות הפרשת חלה לשבת, הזמן מסוגל לקבלת התפילה, כלומר עשיית המצוה גורמת לעת רצון,

לכן טוב להתפלל ולבקש על כל משאלות הלב לטובה ולברכה בזמן עשיית החלות והלישה.

 

שאלות בהלכה ניתן לפנות למרכז מידע יהדות בטל': מרכז מידע יהדות לכל שאלה 02-5811911

ניתן גם ליצור קשר עם רוחמה המעבירה את מצוות הפרשת חלה בכול הארץ: 052-2527743  

וללימוד הנושא ניתן לפנות לארגון איילת השחר: חברה דתית ללימוד טלפוני לנשים :073-2322222

או באתר לקראת חלה

 

 

 

ü       נערך לזיכוי הרבים – מצווה להעביר.

ü       לזכות אורה בת אסתר וראובן ו-אביטל בת אורה הי"ו.

 

 

ב"ה

 

קיצור הלכות הפרשת חלה:

א.       נאמר בתורה: ''באכלכם מלחם הארץ'', ואין קרוי לחם אלא הנעשה מחמשת מיני דגן שהם: חטים ושעורים, כוסמין, שבולת שועל, ושיפון. ולפיכך החיוב להפריש חלה הינו על עיסה העשויה מקמח של אחד מחמשת מיני דגן הנ''ל (ואפילו מכולם יחד נעשתה העסה – מצטרפים לשעור מצוות הפרשת חלה).

ב.       עיסה שנילושה מקמח אורז, דוחן, וכל מיני קטניות, אינה חייבת בחלה, אפילו אם אפו אותה בתנור. וכן עיסה העשויה מכל מיני קטניות, פטורה מהפרשת חלה.

ג.        עיסה שהיא מעורבת מקמח חטה וקמח אורז, אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה אף על פי שרובה קמח אורז, כל שהיא בדרך אפייה. ואפילו אם אין שיעור חלה בקמח החיטים. אבל אם עירב שאר מיני קטניות שנילושו עם קמח חטה, אף שטעם החטה ניכר, מכל מקום אם אין רוב קמח חטה, אין העיסה חייבת בחלה.

ד.       חמשת מיני תבואה מצטרפין לחייב בחלה, דהיינו עיסה שיש בה תערובת מקמח של מיני דגן שונים, ואין בקמח שיעור המחייב להפריש חלה רק בצירוף שאר המינים, כל המינים מצטרפים להשלמת שיעור חלה וחייבת בהפרשת חלה. במה דברים אמורים כשעירבן קמח, אבל אם לש כל אחד לבדו ואין בו כשיעור, ומדבקו למין אחר, אין מצטרפין אלא באופנים מסויימים. ואם עירב את כל העיסות עד שנעשו לעיסה אחת, חייבת בחלה בלא ברכה. ולכן אם עשה עיסה מחיטים, ועוד עיסה משעורים, ובכל עיסה אין שיעור החייב בחלה, ועירב את העיסות עד שנעשו גוף אחד של בצק, יפריש חלה בלי ברכה.

ה.       בכדי להפריש חלה בברכה צריך שתהיה בעיסה כמות מספקת של קמח (מינימום) 1666 גרם (אחד קילוגרם ו-שש מאות גרם) אם הכמות קטנה מכך יש להפריש חלה בלי ברכה.

ו.         על מנת שהעיסה תתחייב בהפרשת חלה רוב הנוזלים שבה צריכים להיות לפחות אחד מסוגים אלו: מים, יין, חלב, דבש דבורים, שמן זית.

ז.         אין חיוב חלה אלא בעיסה הראויה לבוא לידי לחם (מעיסה המיועדת לבישול או לטיגון מפרשים חלה בלי ברכה).

ח.       אשה שאינה טהורה מפרישה חלה ומברכת, ואינה צריכה ליתן את מצות הפרשת חלה לבעלה. וכן נערה רווקה מפרישה חלה ומברכת.

ט.      טוב להמתין מלהפריש חלה עד לאחר גמר הלישה, כשהעיסה תיעשה גוף אחד, ולא יפריש קודם.

י.         לפני שמפרישים חלה מברכים: ''ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש חלה תרומה''.

יא.    מיד לאחר הברכה נוטלים כמות של כל שהוא מהעיסה, ומפרישה, ומנהגינו לומר: ''הרי זו חלה''.

יב.    לאחר ההפרשה נוטלים את החלק המופרש, ושורפים אותו באש, או על הגאז. ראוי לציין כי לכתחלה מצוה לשרוף את החלה, ולא להסתפק בעטיפתה בנייר וזריקתה לפח אשפה.

 

ü       נא לשמור על קדושת הגיליון (טעון גניזה).


דף זה הודפס מאתר חידוש - www.hidush.co.il

לחץ כאן להדפסת החידוש | חזור לאתר