עומר זרקי

תאריך הרשמה: 7/8/2016
חידושים: 23 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 115 נקודות
שם: עומר זרקי
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של עומר זרקי | כל התגובות של עומר זרקי

  (נתחדש לי בשיחתו של הרב דוד חי הכהן)  (י"א טבת ה' תשע"ו) שבעת בנייני הלשון בשפתנו הקדושה-כנגד שבעת ימי השבוע הם. הבניין היחיד היוצא מן כלל כל שבעת הבניינים הינו בנ...

 לעובדו בשמחה וטוב ללב (ע"פ מאמר הרב קוק במוסר אביך פרק א אות ח. תחת הכותרת "למוד היראה ומדרגת האדם וכו'") במאמרו זה של הרב זצ"ל מסביר הרב כי עבודת אדם לפני בוראו ואל...

 מבול? והלא אין מים אלא תורה! שאלה גדולה נובעת מפרשת נח.ידועים דברי הגמרא במסכת בבא קמא (דף י"ז ע"א): ואין מים אלא תורה שנאמר "הוי כל צמא לכו למים". אם כן,הרי המבול ג&...

 דבר תורה לפרשת נח (ע"פ דברי הרב קוק זצוק"ל בספרו מוסר אביך בהביאו את דברי הרמח"ל בפרושו לאדרא רבא.) הרי גלוי וידוע שמדתו של הקב"ה במתן השכר והעונש לברואיו -כולם על ד...

 פרשת "מקץ"   שאלות,דברי תורה ותשובות.   שו"ת פרשה: שאלה: למה ה"אמא" של יוסף ואביו מוזכרים רק בחלומו השני על הכוכבים ולא גם בחלומו הראשון עם האל...