chiddush logo

Amirtsarfati

כל החידושים של Amirtsarfati | כל התגובות של Amirtsarfati

כתוב בספר ויקרא בפרק כו בפסוק כו בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו יש לשאול למה לא כתוב בפסוק בשברי לכם מטה לחם ואפו נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם...

 כתוב בספר דברים בפרק יא בפסוק כח והקללה אם לא תשמעו אל מצוות יהוה אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם מהפסוק הזה אנחנו לומדים שישה דברים הדבר הראש...

 כתוב בספר דברים בפרק יא בפסוק כח והקללה אם לא תשמעו אל מצוות יהוה אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם מהפסוק הזה אנחנו לומדים שישה דברים הדבר הראש...

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

מידע אישי

55 חידושים
0 תגובות
500 נקודות
שם: אמיר צרפתי
אני יהודי מאמין
תאריך הרשמה: 4/7/2024