salvo

תאריך הרשמה: 2/26/2010
חידושים: 71 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 355 נקודות
שם: סלבו בכר
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של salvo | כל התגובות של salvo

  פרשת השבוע, פותחת בדיני הקורבנות, כאשר הקורבן הראשון שעוסקת בו התורה, היא עולת נדבה – כלומר, קורבן עולה שעולה כולו לקב"ה, שאדם החליט מעצמו, ללא שום חובה, להביא ולהקריב בבית המקדש. ...

  השבת קראנו את פרשת ויקרא, הפותחת את החומש השלישי, "ויקרא". חומש ויקרא עוסק ברובו בדיני הקורבנות ועבודת בית המקדש, וכן בדיני טומאה וטהרה. עבודת בית המקדש ודיני טומאה וטהרה קש...

  ראש השנה התשע"א   יום אחד צלצל הטלפון בביתו של המוהל אבוהב מתל-אביב. על הקו היתה אשה שהזדהתה כתושבת צפון תל-אביב ואמרה: "ילדתי לפני שבוע ומחר היום השמיני. רציתי לבקש ממך שתבוא...

  ראש השנה התשס"ח   החל מראש חודש אלול, מתחילה תקופה מאוד מיוחדת בשנה, שנמשכת עד יום כיפורים. החסידות אומרת על תקופה זו שה"מלך בשדה". אם בכל השנה, כדי לפנות למלך, יש צורך...

דברים התשע"א   בפרשת השבוע, מתחיל משה רבנו את הנאום הגדול שלו, נאום הפרידה מעם ישראל. עם ישראל עומד בפני הכניסה לארץ ישראל, ומשה רבנו בנאומו, מנסה לתת לעם כלים,כדי שיוכל להתחיל לצעוד בדרכ...