chiddush logo

חידוש תורה על עם ישראל

נכתב על ידי amirtsarfati, 29/6/2022

עם ישראל לא מקיים בכל יום לפחות שש מאות מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה המצוות שיש בתורה דבר זה רמוז בפסוק "ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף"(ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה כשש מאות אלף רגלי=עם ישראל לא מקיים בכל יום לפחות שש מאות מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה המצוות שיש בתורה  הגברים לבד מטף=זה נכון גם לגבי גברים וגם לגבי נשים)

א.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בימות החול
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.להניח תפילין של יד
6.להניח תפילין של ראש

ב.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בשבתות:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.קידוש בליל שבת
7.לשמור שבת

ג.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בראש השנה:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.לשבות ממלאכה בראש השנה
7.לשמוע קול שופר בראש השנה
8.לשמוח בחגים

ד.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ביום כיפור:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לצום ביום כיפור
6.לשבות ממלאכה ביום כיפור

ה.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ביום הראשון של סוכות:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.לשבת בסוכה בסוכות
7.ליטול את ארבעת המינים בסוכות
8.לשבות ממלאכה ביום הראשון של סוכות
9.לשמוח בחגים

ו.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ביום הראשון של פסח:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.לספר ביציאת מצרים בליל הסדר
7.לאכול מצה בליל הסדר
8.לשבות ממלאכה ביום הראשון של פסח
9.לשמוח בחגים

ז.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בשמיני עצרת וביום השביעי של פסח ובחג שבועות:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.לשבות ממלאכה
7.לשמוח בחגים

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה