chiddush logo

danielginerman

כל החידושים של danielginerman | כל התגובות של danielginerman

 שמיני, עליה ב, גבורה בשבוע. ויק' ט,כג: "ויבא משה ואהרן אל אהל מועד, ויצאו, ויברכו את העם; וירא כבוד י-הוה אל כל העם".את הברכה ימשיכו מן המקדש, וישפיעו אותה זכה ונאמנה אל כל העם; ואם כן...

נשא, עליה ו, יסוד בשבוע.  במ' ז,מד: "כף אחת, עשרה זהב, מלאה קטרת".שניים עשר נשיאי ישראל, ראשי כל השבטים, מביאים לפי סדר מבוקר קרבנות לה' למשכן, כולם זהים, ובתוכם "כף אחת, עשרה זהב,...

נשא, עליה א, חסד בשבוע. במ' ד,לז: "אלה פקודי משפחת הקהתי, כל העבד באהל מועד; אשר פקד משה ואהרן על פי י-הוה ביד משה".הנסתרות לה' אלהינו, והנגלות לנו ולבנינו. בורא עולם, אשר שומר לעצמו בחינות ...

 במדבר, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. במ' ד,כ: "ולא יבאו לראות כבלע את הקדש, ומתו".מכל חושיו ניזון האדם, והראיה בראש המזינים אותו. אדם אשר יעמוד שם בעת שמפרקים את המשכן ויראה את הקודש ...

 במדבר, עליה ו, יסוד בשבוע. במ' ג,מב: "ויפקד משה, כאשר צוה י-הוה אתו, את כל בכור בבני ישראל".השגחה פרטית של הבורא מוטלת על כל אחד ואחת מברואיו. בראש הנבראים, יש את המדבר. ובתוך המדבר, ב...

 במדבר, עליה ה, הוד בשבוע. במ' ג,לב: "ונשיא נשיאי הלוי, אלעזר בן אהרן הכהן: פקדת שמרי משמרת הקדש".על כל תפקיד, משפחה; ולה ראש. ועל כל הראשים הנישאים, ראש הפוך אשר הוטל על כולם מאת ה', ו...

במדבר, עליה ד, נצח בשבוע. במ' ג,ז: "ושמרו את משמרתו, ואת משמרת כל העדה, לפני אהל מועד, לעבד את עבדת המשכן".הלויים ישמרו את משמרת אהרן הכהן ואת משמרת כל העדה, להבטיח את קיום עבודת המשכן כתיקו...

 במדבר, עליה ג, תפארת בשבוע. במ' ב,לג: "והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל, כאשר צוה י-הוה את משה".שבט לוי נבחר על ידי הקב"ה להיות, הם עצמם, כמעין משכן ניד, אשר ילוה את כל עדת ישראל ב...

 במדבר, עליה ב, גבורה בשבוע. ויק' א,נא: "ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים, ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים, והזר הקרב יומת".חנות המשכן, משמעותו חנות העם כולו. פירוק המשכן לנשיאה, משמעותו פירוק ...

 בחקתי, עליה ג, תפארת בשבוע. ויק' כו,יא: "ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם".זאת תורת הישועה ברחמים, אשר נובעת מהשלום אשר אנחנו נעשה למעלה ולמטה בהנהיג את חיינו בדרכי ה'. בני האדם ...

 בחקתי, עליה א, חסד בשבוע. ויק' כו,ג: "אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו, ועשיתם אתם".ללא צורך בלימודים מיוחדים, ולא במרצים ומאמנים אישיים, ותוכניות מיוחדות, וגם לא בהשקעות מופרכות: הנה לך,...

בהר, עליה ו, יסוד בשבוע. ויק' כה,מב: "כי עבדי הם, אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים; לא ימכרו ממכרת עבד".מושג העבדות טושטש במהלך הדורות עד לאין היכר, בדיוק כפי שטושט מושג החרות. איש אשר מפקיד רוב ומ...

בהר, עליה ה, הוד בשבוע. ויק' כה,לה: "וכי ימוך אחיך, ומטה ידו עמך, והחזקת בו: גר ותושב, וחי עמך".יתכן לעת הצורך, אשר השויון, האיזון, השלוה תישבר, באופן כזה שאין לכל כפי צרכם, אלא שלאחד יהיה ה...

 בהר, עליה ד, נצח בשבוע. ויק' כה,כו: "ואיש כי לא יהיה לו גאל, והשיגה ידו, ומצא כדי גאלתו".איך יעלה על הדעת שאיש אחד לא יהיה לו גואל? הרי רק ה' גואל ומושיע, ומעמו הישועה, ומה' תבוא גאולת...

 בהר, עליה ג, תפארת בשבוע. ויק' כה,כג: "והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי".מלך (מנהיג, שליט, שוטר, שופט) על ישראל הוא זה אשר יודע שאין הוא מולך, כי אם ה' מלך, ה' ...

מידע אישי

69 חידושים
0 תגובות
345 נקודות
שם: דניאל י. גינרמן
הקבוצה שלנו בפייסבוק: https://www.facebook.com/groups/toratmashiach/ הבלוג שלנו: http://titularesdetorah.blogspot.com/ אם ברצונך לקבל את ההתבוננות היומית באמצעות הקבוצה המיועדת בווטסאפ, בקש למספר 0523066459 את הצרפותך לקבוצת "מדרש אשאביאל" אנו עושים גם ניקוי בעופרת יצוקה, לביטול כח עין הרע וכישופים. המידע, וההזדמנות להזמין לעצמך עבודה נאמנה שלרוב הסיכוים תשנה את חייך מיד: https://www.facebook.com/ainharavekishuf/app_208195102528120 ואם נכון בעיניך לעזור לנו לקיים את השליחות אשר לקחנו באהבה על עצמנו, ברוכה הבאה תמיכתך באמצעות פייפל. אם באפשרותך, יתן לנו הרבה נחת שתעשה מנוי זעיר לפרנסת השעות הרבות אשר אנחנו מקדישים כל יום בשמחה להתבוננות זו. תרומה חד-פעמית: http://goo.gl/lRDiAw המנוי: http://goo.gl/Snh7JU
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יג כסלו תשכ"ח
מלכיה
טלפון: 0525801088
תאריך הרשמה: 11/23/2014