chiddush logo

אמיר צרפתי

כל החידושים של אמיר צרפתי | כל התגובות של אמיר צרפתי

 התורה נגמרת באות ל' לרמוז לנו שיהודי מקיים בשנה שלושים מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה מצוות שיש בתורה(הגימטריה של האות ל' הוא שלושים)בן שלושים שנה דוד במלכו ארבעים שנה מלך בפסוק הזה רמוז שיהודי מ...

 נאמר בתורה ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחודש חרבו המים מעל הארץ חשבתי לחדש שרמוז פה ששש מאות ואחת מצוות מהתורה אשר נמשלה למים הם חרבות(מלשון נחרב) מאיתנו ברוב השנה כך שברוב השנה מקיימים ר...

מידע אישי

2 חידושים
0 תגובות
10 נקודות
שם: אמיר צרפתי
יהודי בעל תשובה
תאריך הרשמה: 12/15/2020