chiddush logo

דבר שרמוז בתורה והרחבה שלו רמוזה בדברי קבלה

נכתב על ידי אמיר צרפתי, 13/1/2021

 התורה נגמרת באות ל' לרמוז לנו שיהודי מקיים בשנה שלושים מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה מצוות שיש בתורה(הגימטריה של האות ל' הוא שלושים)

בן שלושים שנה דוד במלכו ארבעים שנה מלך בפסוק הזה רמוז שיהודי מקיים בשנה שלושים מצוות מהתורה וארבעים מצוות מדרבנן ואלו הם המצוות שיהודי מקיים בשנה(יש לציין קודם שלפי הרמב"ן אין מצווה מהתורה להתפלל ולפי הרמב"ן כאשר מקיימים מצווה מדרבנן מקיימים רק מצווה מדרבנן ולא מקיימים מצווה מהתורה לשמוע בקול חכמים ולפי הרמב"ן קריאת שמע בבוקר ובערב זה שתי מצוות נפרדות ולא מצווה אחת כמו שמופיע ברשימה ולפי הרמב"ן יש מצווה מהתורה לברך ברכות התורה): 
1.מצווה מהתורה ללבוש ציצית 
2.מצווה מהתורה להניח תפילין של יד 3.מצווה מהתורה להניח תפילין של ראש 4.מצווה מהתורה לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב 
5.מצווה מהתורה להתפלל לאלוקים 
6.מצווה מהתורה לשמוע בקול חכמים 7.מצווה מהתורה ללמוד תורה 
8.מצווה מהתורה לברך ברכת המזון 
9.מצווה מהתורה לקדש בליל שבת ולהבדיל במוצאי שבת 
10.מצווה מהתורה לשמור שבת 
11.מצווה מהתורה לספור ספירת העומר 12.מצווה מהתורה לשמוח בחגים 
13.מצווה מהתורה לשמוע קול שופר בראש השנה 
14.מצווה מהתורה לצום ביום כיפור 15.מצווה מהתורה לשבת בסוכה בסוכות 16.מצווה מהתורה ליטול ארבעת המינים בסוכות 
17.מצווה מהתורה לבער חמץ לפני פסח 18.מצווה מהתורה לספר ביציאת מצרים בפסח 
19.מצווה מהתורה לאכול מצה בפסח 20.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה בראש השנה 
21.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה ביום כיפור 
22.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה ביום הראשון של סוכות 
23.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה בשמיני עצרת 
24.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה ביום הראשון של פסח 
25.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה ביום השביעי של פסח 
26.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה בחג השבועות 
27.מצווה מהתורה לכבד את אבא ואת אמא 28.מצווה מהתורה ללכת בדרכיו של אלוקים 29.מצווה מהתורה להתיירא מאלוקים 30.מצווה מהתורה לא להסתכל על נשים ולא לחשוב על נשים 
1.מצווה מדרבנן ליטול ידיים 
2.מצווה מדרבנן לברך ברכות השחר 3.מצווה מדרבנן לברך ברכות התורה 4.מצווה מדרבנן להתפלל תפילת שחרית 5.מצווה מדרבנן להתפלל תפילת מנחה 6.מצווה מדרבנן להתפלל תפילת ערבית 7.מצווה מדרבנן להתפלל תפילת מוסף 8.מצווה מדרבנן לקרוא קריאת שמע שעל המיטה 
9.מצווה מדרבנן לברך ברכה ראשונה 10.מצווה מדרבנן לברך ברכה אחרונה 11.מצווה מדרבנן לברך אחרי שירותים ברכת אשר יצר 
12.מצווה מדרבנן לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום 
13.מצווה מדרבנן לקדש על יין בליל שבת 14.מצווה מדרבנן לקדש על יין ביום שבת 15.מצווה מדרבנן להבדיל על יין במוצאי שבת 
16.מצווה מדרבנן לסעוד סעודה ראשונה של שבת 
17.מצווה מדרבנן לסעוד סעודה שנייה של שבת 
18.מצווה מדרבנן לסעוד סעודה שלישית של שבת 
19.מצווה מדרבנן לסעוד סעודה של מוצאי שבת אחרי הבדלה(סעודה רביעית) 20.מצווה מדרבנן לצום צום גדליה 
21.מצווה מדרבנן להתפלל תפילת נעילה ביום כיפור 
22.מצווה מדרבנן להדליק נרות חנוכה 23.מצווה מדרבנן לצום צום עשרה בטבת 24.מצווה מדרבנן לצום צום תענית אסתר 25.מצווה מדרבנן לקרוא את מגילת אסתר בליל פורים 
26.מצווה מדרבנן לקרוא את מגילת אסתר ביום פורים 
27.מצווה מדרבנן להביא משלוח מנות בפורים 
28.מצווה מדרבנן לתת מתנות לאביונים בפורים 
29.מצווה מדרבנן לסעוד סעודה ביום פורים 30.מצווה מדרבנן לבדוק אם יש בבית חמץ לפני פסח 
31.מצווה מדרבנן לצום צום יז' בתמוז 32.מצווה מדרבנן לצום צום תשעה באב 33.מצווה מדרבנן לקדש על יין בליל יום טוב 34.מצווה מדרבנן לקדש על יין ביום טוב 35.מצווה מדרבנן להבדיל על יין במוצאי יום טוב 
36.מצווה מדרבנן לסעוד סעודת ליל יום טוב 37.מצווה מדרבנן לסעוד סעודת יום טוב 38.מצווה מדרבנן לברך ברכת הלבנה
39.מצווה מדרבנן לסעוד סעודה מפסקת לפני תשעה באב
40.מצווה מדרבנן עירוב תבשילים

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה