chiddush logo

חידוש תורה על מה שנאמר בתלמוד הבבלי במסכת מכות בדף כג בעמוד ב

נכתב על ידי amirtsarfati, 30/6/2022

בתלמוד הבבלי במסכת מכות בדף כג בעמוד ב נאמר שעם ישראל קיבל מאלוהים שש מאות ושלוש עשרה מצוות אותם שש מאות ושלוש עשרה המצוות מופיעות בתורה ידוע הדבר שעם ישראל קיבל שתי תורות שהם תורה שבכתב ותורה שבעל פה תורה שבכתב זה חמישה חומשי תורה ותורה שבעל פה זה שישה סדרי משנה אם אנחנו ניקח את שש מאות ושלוש עשרה המצוות שיש בתורה ונוריד מהן גם את התורה שבכתב וגם את התורה שבעל פה וגם את חמישה חומשי תורה וגם את שישה סדרי משנה יצא לנו מפה שאנחנו לא מקיימים כל יום שש מאות מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה המצוות שיש בתורה(600=613-2-5-6)

א.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בימות החול:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.להניח תפילין של יד
6.להניח תפילין של ראש

ב.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בשבתות:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.קידוש בליל שבת
7.לשמור שבת

ג.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בראש השנה:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.לשבות ממלאכה בראש השנה
7.לשמוע קול שופר בראש השנה
8.לשמוח בחגים

ד.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ביום כיפור:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לצום ביום כיפור
6.לשבות ממלאכה ביום כיפור

ה.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ביום הראשון של סוכות:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.לשבת בסוכה בסוכות
7.ליטול את ארבעת המינים בסוכות
8.לשבות ממלאכה ביום הראשון של סוכות
9.לשמוח בחגים

ו.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ביום הראשון של פסח:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.לספר ביציאת מצרים בליל הסדר
7.לאכול מצה בליל הסדר
8.לשבות ממלאכה ביום הראשון של פסח
9.לשמוח בחגים

ז.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בשמיני עצרת וביום השביעי של פסח ובחג שבועות:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.לשבות ממלאכה
7.לשמוח בחגים

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה