chiddush logo

תוקפו וביטולו של ייפוי כוח מתמשך

נכתב על ידי חידושים ממומנים, 20/4/2020

 

דיני האפוטרופסות מאפשרים לכל אדם בגיר וכשיר משפטית לערוך ייפוי כוח מתמשך. באמצעותו יוכל למנות אדם אחר, אשר יפעל בשמו כאשר הוא לא יהיה מסוגל עוד לנהל את ענייניו. מתי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף והאם ניתן לבטלו? על שאלות חשובות אלו נענה בסקירה שלפניכם.

 

ייפוי כוח מתמשך – מהו?

זהו מסמך משפטי במסגרתו נוכל למנות אדם, או מספר אנשים, אשר יקבלו החלטות עבורנו, בעתיד, כאשר לא נוכל לעשות זאת. הכוונה הנה למצב שבו לא נהיה כשירים משפטית לנהל את ענייננו, באופן מלא או חלקי. מטרתו של ייפוי כוח מתמשך היא לאפשר לנו את החירות לנהל את חיינו כפי שהיינו רוצים, גם כשלא נוכל להביע זאת. הדבר נעשה על ידי מינוי צד שלישי שאנו סומכים עליו, אשר יגשים את רצוננו בעניינים להם הוא הוסמך. מי שבוחר לערוך ייפוי כוח מתמשך נקרא מייפה כוח, או ממנה ואילו האדם שאותו ממנים לתפקיד נקרא מיופה כח או ממונה. יודגש, כי מלבד קביעת זהותו של מיופה הכח, הממנה קובע גם מהן סמכויותיו ואף רשאי לכלול הנחיות במסמך בדבר יישומן.

 

תוקפו של ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף במועד שבו הממנה לא יהיה עוד כשיר משפטית לקבל החלטות באותם הנושאים אשר כלל במסמך. מי יקבל את ההחלטה האם מועד זה הגיע? ניתן לקבוע תנאים לכך בייפוי הכוח עצמו. כך למשל, יכול הממנה לקבוע כי בקרות אירוע מסוים, ייכנס המסמך לתוקפו, או על פי חוות דעת של רופא מומחה. כן, ניתן להותיר את שיקול הדעת בעניין למיופה הכח ואדם נוסף הקרוב לממנה, אשר יוכל בבוא העת להעיד על מצבו. בהתקיים התנאי לכניסתו של המסמך לתוקף, מיופה הכח ימסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי וימתין להודעה ממנו כי  ייפוי הכוח נכנס לתוקף. אז, יוכל הממונה להתחיל להפעיל את סמכויותיו.

 

מתי המסמך מתבטל?

לאחר שהסברנו מתי ייכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקף, עתה נציג באלו נסיבות הוא מתבטל. ראשית כל, בעת פטירתו של מייפה הכח, אין כל תוקף למסמך זה, כמו גם אם מיופה הכח נפטר או איבד את כשירותו המשפטית. מעבר לכך, כל עוד הנו צלול, מייפה הכח רשאי לבטל את המסמך בכל עת שירצה וזאת על ידי שליחת הודעה למיופה הכח ולאפוטרופוס הכללי. כמו כן, אם קבע הממנה במסמך תנאים אשר בהתקיימם, ייפוי הכוח לא יהיה בתוקף, הרי שבקרותם, המסמך יפקע. מיופה הכח גם הוא יכול להביא לביטולו של המסמך כאשר הוא אינו רוצה עוד או יכול למלא תפקיד זה. לבסוף, גם לבית המשפט נתונה הסמכות לבטל ייפוי כוח מתמשך, למשל כאשר הממונה אינו מבצע את סמכויותיו כהלכה. נדגיש כי ביטולו של ייפוי כוח מתמשך על ידי הממנה או הממונה, יהיה בר תוקף רק לאחר מסירת הודעה על כך  לצד השני ולאפוטרופוס הכללי.

 

 

 

 

במה שונה ייפוי כוח מתמשך ממינוי אפוטרופוס?

כאשר מדברים על ייפוי כוח מתמשך, עולה בדרך כלל השאלה מהו השוני בינו לבין מינוי אפוטרופוס. ההבדל המרכזי והחשוב ביותר הוא כי מינוי אפוטרופוס היא פעולה שנעשית בצו בית משפט בלבד, אז השופט הוא זה הקובע מי ימונה לתפקיד ומה יהיו סמכויותיו. לעומת זאת, בייפוי כוח מתמשך, הבחירה נתונה בידי מייפה הכח ולשם עריכת המסמך, יש לפנות לעורך דין ואין כל מעורבות של ערכאה משפטית בפרוצדורה זו. בהתאמה לכך, על מנת לבטל מינוי אפוטרופוס, יש לפנות בבקשה לבית המשפט, אשר רק לו נתונה הסמכות לכך, בעוד שכל אדם העורך ייפוי כוח מתמשך, רשאי לבטלו בכל עת, בהודעה לאפוטרופוס הכללי ולמיופה הכח.

 

 

אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

לחצו כאן למידע נוסף על ייפוי כוח מתמשך

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע