chiddush logo

ומשה היה רעה את צאן יתרו - גדלות משה בטיפולו בצאן

נכתב על ידי יוחנן ריינר, 1/1/2021

 

ומשה היה רעה את צאן יתרו - גדלות משה בטיפולו בצאן

 


כתב הש"ך: כשהקב"ה רוצה להקים פרנס על הציבור עושה אותו קודם רועה צאן, כדי שיהיה מורגל במידת הרחמנות ותהיה לו בטבע, וכן אמר שלמה ע"ה (משלי כ"ז, כ"ג) ידוע תדע פני צאנך, פירוש אם אתה תרחם על הצאן אפילו שהם מכעיסים אותך שהם בורחים או שעסקיהם רעים. "עלות ינהל", אם עושה כן ודאי קנה שלימות מדת הרחמנות, עדרו של הקב"ה שהם ישראל ירעה.

 

אומנם במדרש רבה ב' ב' משמע שזה שימש כמו מבחן להתאמת משה רבינו, וזה לשון המדרש: ואף משה לא בחנו הקב"ה אלא בצאן, אמרו רבותינו כשהיה מרע"ה רועה צאן יתרו במדבר ברח ממנו גדי ורץ אחריו עד שהגיע לחסות, כיון שהגיע לחסות נזדמנה לו בריכה של מים, ועמד הגדי לשתות, כיון שהגיע משה אצלו אמר אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא, עיף אתה הרכיבו על כתיפו והיה מהלך, אמר הקב"ה יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך חייך אתה תרעה צאני ישראל.

 

כמו כן שאלני החברותא במנחת חינוך הגאון הרב אלדר נתנזון שליט"א מה גדלות משה בצאן, וכי חסר גויים רשעים אוהבי חיות יותר מבני אדם שמטפלים באהבה מרובה ובמסירות בהמות וצאן?? עיין ערך היטלר יש"ו שליטף חיות ורצח יהודים??

 

עניתי לו יתכן שמשה נמדד בצאן האם הוא מסוגל ממרומי גדלותו הרוחנית שאפילו בלידתו האירו פניו מהשכינה וידע בקטנותו להרוג בשמות הקדושים ובכל זאת לרדת ממרום מעלתו להתייחס לקטנות לצורכי הצאן, לצורכי בהמה, זה המבחן שעשה ה' למשה רבינו.

 

שכך משה רבינו במרום גדלותו יטפל בעדינות ביהודי הרחוק והנמוך ממנו עד למאוד ובכל זאת משה יטפחו וידאג לו לפרטי פרטים בגשמיות וברוחניות כראוי.

 

ואכן אין סתירה בין המדרש לדברי הש"ך, שאכן מנהיגי ישראל היו רועי צאן הן לצורך חינוכם להנהגת עם ישראל והן לצורך בחינת התאמתם לתפקיד, והוא שידעו ויצליחו לרדת מרום מעלתם הרוחנית לשפלות האדם הקיים בקצה מחנה ישראל.

 

וכן כל מלמד ילדי ישראל, למרות שלפעמים הוא ברמה עצומה, בכל זאת עליו לרדת לצרכי תלמידו לפרטי פרטים בגשמיות וברוחניות כי בזה גדלותו לסבול את צאן קדשים ברמתם הנמוכה ומתוך אהבה עצומה.

 

ואדרבא זכות היא לצעירי הצאן שיקבלו ענק שבענקים שיטפל בהם ויחנכם, וכידוע שהבעל שם טוב קודם פרסומו העצום היה מלמד דרדקי, ואשרי תלמידיו הצעירים, ואשרי הדור שזכה שגדול כמוהו הצליח לרדת לצאן קדשים ולטפל בהם באהבה ולהעלותם באהבת ה' יוקדת.

 

ואשמח מאוד לדעת האם יש עדות כתובה מה יצא מתלמידי הבעל שם טוב שלמדו אצלו בילדותם בגיל הרך, כי בוודאי אמורים לצאת מהם אנשי שם.   


 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע