chiddush logo

תקנון פינת אחודא נא


1. מי יכול להשתתף? כל משתמש שרשום לאתר חידוש רישום מכאן

2. החידה תפורסם בתחילת שבוע, תשובות יבדקו עד התאריך האחרון שמופיע בחידה, ההגרלה תתקיים לכל המאוחר יומיים אחרי התאריך האחרון, הפרסים ישלחו לזוכים.


 *בשלב זה נפרסם חידה כל שבועיים.
לא לשכוח לציין דוא"ל ושם משתמש באתר