DL2000

תאריך הרשמה: 4/6/2010
חידושים: 1368 חידושים
תגובות: 285 תגובות
ניקוד: 7458 נקודות
שם: דורון
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
ME
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DL2000 | כל התגובות של DL2000

 לכפר על העוונות ללא יסורים :  [גם לגברים וגם לנשים דברים שהם יכולות ללמוד]     *    *    * ללמוד תורה או לקרוא את כל התהילים של אותו היום, בתעני...

בס"דהכוחות המופלאים !!!!  :לא בכל יום מתקבלת שיחת טלפוןשכזאת למערכת העלון.שיחת טלפון מתלמיד חכם, כשכולונרעד ונרגש ומתחנן בכל נפשו: "אנא,העבירו את המעשה המופלא הזה אלכל אחיי בני ובנות יש...

 צעירים ונוער – הרה"ג חיים רבי 1 )רבינו החזון איש זיע"א היה מזהיר שלא לקרוא לילדים בשמות שונים ומשונים, מפני שכאשר הילד יגדל יהיה קשה לקרוא את השם הנ"ל או לכתוב אותו. ומכא...

בס"דהלומד או גורס משניות זוכה לפרנסה טובה, והסימן לזה כי ''משנה'' עולה בגימטריא ''פרנסה'' . ספר גנזי חיים תשובה מחיים אות מ''ט.

 בס"דמשהו קטן לשבת פרשת ויקרא – החודש תשע''חכתוב בפסוק: וְנֶפֶשׁ כִּֽי תַקְרִיב קָרְבַּן מִנְחָה לה'.לא נאמר נפש בכל קרבנות נדבה אלא במנחה, מי דרכו להתנדב מנחה, עני, "אמר הקב&...