DL2000

כל החידושים של DL2000 | כל התגובות של DL2000

 תורה פט ותחסרהו מעט מאלקים וכבוד והדר תעטרהו: (תהלים ח) הנה ידוע, כי כל מה שחסר לאדם, הן ברוחני הן בגשמי, החסרון הוא בהשכינה, שהוא בחינת אלקים. וזהו: ותחסרהו - בודא...

 מהרגע הראשון שהאדם מתעסק במצוה זה נחשב לו כמצוה ויקבל על כך שכר.אדם שמתנהג בענווה ובצניעות זוכה לעלות ולהגיע לחמישים שערי בינה.האדם צריך לדעת שהזמנים הקשים והמשברים הם שעות מבחן  מהקב&...

 https://www.breslev.co.il/articles/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9...

 הלב היהודי, האתר המרכזי לכל מה שצריך בעת פטירה של קרוב. זה מגיע לנשמה שלך ולנשמת הנפטר לזכרון עולם בהיכל ההנצחה, לתיקון הנפטר ולהביא אותו לעולם שכולו טוב.כנסו לאתר :https://jewlev.co.il

 סגולות וישועות , ועצות מדהימות : [אייר תשעט]סגולה לשידוך : להתפלל בעמוקה ולבקש וגם לכתוב פתק ולשים את הפתק שם.*** לשמירה חזקה על האדם :" כפי " - שם קדוש לשמירה חזקה על האדם. ...

 משה רבינו = 613 .   בתורה  =  613 . משה הביא לנו את התורה הקדושה שיש בה 613 מצוות.   תרי"ג  = 613 . מ-ם צ-די ו-או ת-יו = 613 . (מצות - ב...

 הבורח מתענוגי העולם - יזכה לשררה ולגדולה !!![רבי צבי אלימלך מדינוב . "אגרא דכלה"]1. הסתפקות במועט - גורמת לאדם מנוחת הדעת.2. זריזות ללמוד התורה - גורמת מנוחה . {וכן להיפך}3. הרואה שהתר...

[ בבא מציעא קז: ] פת שחרית - ארוחת בוקר {לפני שעה חמישית} ,ניצול מ - 83 מחלות . וגם עוד 13 דברים שאדם זוכה : 1] מצלת מן החמה {לא יהיה לו חום} .  2] מצלת מן הצינה {לא מצטנן ולא מתקרר}. 3] מצילה מן...

 בס"ד    מכתב במחשבה - מעשה שהיההוא השקיף מבעד לחלון אל נופה של העיירה אמהרסט שבמדינת מסצ'וסטס בארה"ב. תחושת דכדוך קשה מילאה את ליבו. מולו נפרשה רחבת הקונצרטים רחבת הידיים. &q...

 לכפר על העוונות ללא יסורים :  [גם לגברים וגם לנשים דברים שהם יכולות ללמוד]     *    *    * ללמוד תורה או לקרוא את כל התהילים של אותו היום, בתעני...

בס"דהכוחות המופלאים !!!!  :לא בכל יום מתקבלת שיחת טלפוןשכזאת למערכת העלון.שיחת טלפון מתלמיד חכם, כשכולונרעד ונרגש ומתחנן בכל נפשו: "אנא,העבירו את המעשה המופלא הזה אלכל אחיי בני ובנות יש...

 צעירים ונוער – הרה"ג חיים רבי 1 )רבינו החזון איש זיע"א היה מזהיר שלא לקרוא לילדים בשמות שונים ומשונים, מפני שכאשר הילד יגדל יהיה קשה לקרוא את השם הנ"ל או לכתוב אותו. ומכא...

בס"דהלומד או גורס משניות זוכה לפרנסה טובה, והסימן לזה כי ''משנה'' עולה בגימטריא ''פרנסה'' . ספר גנזי חיים תשובה מחיים אות מ''ט.

 בס"דמשהו קטן לשבת פרשת ויקרא – החודש תשע''חכתוב בפסוק: וְנֶפֶשׁ כִּֽי תַקְרִיב קָרְבַּן מִנְחָה לה'.לא נאמר נפש בכל קרבנות נדבה אלא במנחה, מי דרכו להתנדב מנחה, עני, "אמר הקב&...

3 סיפורים סגולה לפרנסה בשפע רב !!! ושיהיה כסף לקניות לחג הפסח !!!שלושה סיפורים מרבי אלימלךמליזנסק זיע"א המסוגליםלהכניס את חג הפסח מתוךהרחבה ויישוב הדעת."מכתב למלך"יהודי כפרי מצא את עצמו...

מידע אישי

1377 חידושים
285 תגובות
7503 נקודות
שם: דורון
ME
תאריך הרשמה: 4/6/2010