יונתן שטנצל

תאריך הרשמה: 9/12/2014
חידושים: 283 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 1415 נקודות
שם: יונתן שטנצל
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יונתן שטנצל | כל התגובות של יונתן שטנצל

 תהלים פרק קד (יח) הָרִ֣ים הַ֭גְּבֹהִים לַיְּעֵלִ֑ים סְ֝לָעִ֗ים מַחְסֶ֥ה לַֽשְׁפַנִּֽים: איוב פרק לט פסוק א הֲיָדַ֗עְתָּ עֵ֭ת לֶ֣דֶת י...

  משנה המאת: יונתן שטנצל רמב"ם על משנה מסכת ביצה פרק ב משנה ה [ד] כללו של דבר שחמין שהוחמו ביום טוב רוחץ בהן ידיו ורגליו ופניו, ואינו רוחץ בהן כל גופו אלא אם כן הוחמו מערב יום טוב...

  משנה ט המשנה שלנו סוטה מנושא של יום טוב, אבל מאחר ועסקנו האם מותר לטחון במטחנה של פלפלין ביום טוב, מגיעה המשנה לדבר האם המטחנה של הפלפלין מקבל טומאה, כמו שכותה המאירי מסכת ביצה דף כג ...

  מאת: יונתן שטנצלמשנה ו מי שרוצה יוכל לראות שיש משנה כמעט מילה במילה משנה מסכת עדויות פרק ג משנה י [*] שלשה דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי אין טומנין את החמין מיום טוב לשבת ואין ז...