izik28

תאריך הרשמה: 11/1/2014
חידושים: 66 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 330 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 7/10/1971
כתובת: לא מולא, תל אביב
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

 בס"דד" ת לראש השנה א תשרי התשע"ט ושבת שובה – וילך התשע"ט לע"נ יוסף בן סניורו ז"ל " וכתבתם על מזוזות ביתך" או איך להיות סופר " סתם"? -----------...

  בס"ד       "זכור  ושמור " באלול  - ד" ת לשבת כי תצא  יד אלול התשע"ח ------------------------------------------------------...

 בס"ד       "בחצרות בית ה"  - דבר תורה לפרשת מטות מסעי  ב " באב התשע"ח====================================================,לשון ...

 בס"דד" ת לעלון לשבת פרשת בלק  יז תמוז התשע"ח מאמר ה 70 בלנ בע"ה " כל השביעין חביבין " ------------------------------------------------------------------------...