izik28

תאריך הרשמה: 11/1/2014
חידושים: 43 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 215 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 7/10/1971
כתובת: לא מולא, תל אביב
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

  בסד דבר תורה לפרשת תזריע  מצורע  ג אייר  תשע"ז   וליום העצמאות ראשית צמיחת גאולתינו  -----------------------------------------------------" הזורעים בדמעה בר...

 בס"ד               תקיעת שופר  בפסח?  -יד ניסן ערב פסח התשע"ז -----------------------------------------...

 " גן של מצוות" לפרשת משפטים   לך לעץ אחד? בשעה טובה בני ישראל קיבלו את לוחות הברית כפי שקראנו בפרשת יתרו הסמוכה. משה מקים שתים עשרה אבני מצבה, והעניין תמוה, שכן יש פסו...

 היכל-יהודה", לזכר קהילת ׂשלוניקי  מהתגלות בסנה לגאולה  - [פורסם בעלון" קול מהיכל  בכ טבת התשס"ו]--------------------------------------------------------------------...

     בס"ד     ד" ת לע" נ גרציא בת מרים פרשת שמות כג טבת התשע"ז   " איש וביתו באו  " ------------------------...