chiddush logo

izik28

כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

 בס"ד  ד"ת מיוחד לפסח תש"פ !  "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות " זמני יציאת מצרים מקבלים לזמננו השנה.. [לא נהיה מיושבי קרנות..  ] -------------...

 בס"דד"ת לשבת הגדול- פרשת צו וחג הפסח יד ניסן תש"פ               " קדש לי"   --------------------------------------...

 בס"דד"ת לשבת ויקרא ג ניסן התש"פ לע"נ אסתר בת דיאמנטה ז"ל     " ה" שפתי תפתח "--------------------------------------------------------------...

 בס"דד"ת לויקהל פקודי החודש  תשפ -לרפואת כל חולי הקורונה בישראל ובעולם! "בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו ...נלך כי חג  ה" לנו"------------------------...

בס"ד ד"ת לשבת כי תשא –פרה יז אדר לע"נ ליאור משה בן שולמית ז"ל                          " דבר ה"...

 בס"דד"ת לשבת פרשת תצווה  זכור תשפ     " הולך בדרך תמים הוא ישרתני " או שמן זית זך ----------------------------------------------------------------אנו...

 בס"ד "עז והדר לבושה " ד"ת לשבת תרומה ד אדר התש"פ לע"נ אימי  מורתי מרגלית בת אסתר ז"ל  ------------------------------------------------...

  בס"ד            שלוש ברכות   ודיני נפשות ד"ת לשבת משפטים כו שבט לע"נ משה בן פרלה  ויוסף בן מתילדה [נצר אחרון] ז"ל ...

 בס"ד ד"ת לשבת יתרו כ שבט תש"פ "כלי חמדה "---------------------------------------------------------------------ציינו השבוע את  טו בשבט על של פירות ארץ ישרא...

 בס"ד ד"ת לשבת יתרו כ שבט תש"פ " לדעת כל רז סודך" ---------------------------------------------------------------------הדיבר האחרון " לֹא תַחְמֹד...

 בס"ד ד"ת לשבת שירה טו בשבט התש"פ לע"נ יעקב בן סטי ז"ל מי כמוך באלים ה" ------------------------------------------------------------------------------...

 בס"דד"ת לשבת פרשת בא ו שבט התש"פ מחשבה טובה  - למעשה!  -----------------------------------------------------------------------משה מצווה את בני ישראל טרם צאתם מ...

 בס"דד"ת לשבת וארא   כח טבת תשפ " אראנו נפלאות" על מרבדים  של מצות ----------------------------------------------------------------------------אנו קור...

 בס"ד   ד"ת לעלון שמות כא טבת התש"פ  לע"נ גרציא בת מרים ז"ל     "   אהיה שלחני אליכם" -----------------------------...

 בס"ד    ד"ת לשבת ויחי תש"פ" ושמרו בני ישראל את השבת" ------------------------------------------------------------------בפרשת ויחי המסיימת את ספר בראש...

מידע אישי

114 חידושים
0 תגובות
570 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 10/07/1971
תל אביב
תאריך הרשמה: 11/1/2014