izik28

תאריך הרשמה: 11/1/2014
חידושים: 46 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 230 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 7/10/1971
כתובת: לא מולא, תל אביב
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

     בס"ד   ד" ת לפרשת שלח  לע"נ רבקה ווליש  בת דוד ושפרה  כג סיוון התשע"ז      " ויתורו את ארץ כנען &q...

 בס"דד" ת לשבת במדבר  וחג  השבועות  לע"נ הרב יוסף הכהן בן שרה  זצ"ל -א סיוון התשע"ז          " ממדב...

 בס"דד" ת לשבת פרשת אמור יז אייר  התשע"ז   לע" נ יצחק בן סניורו  סניורו בת אסטראה ואריה בן שבתאי ז" ל " ביום השבת ביום השבת,  " או &nb...

  בסד דבר תורה לפרשת תזריע  מצורע  ג אייר  תשע"ז   וליום העצמאות ראשית צמיחת גאולתינו  -----------------------------------------------------" הזורעים בדמעה בר...

 בס"ד               תקיעת שופר  בפסח?  -יד ניסן ערב פסח התשע"ז -----------------------------------------...