izik28

כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

 בס"ד ד"ת לעלון שבת וילך שובה ו תשרי התש"פ  לע"נ יוסף בן סניורו ז"ל          " אני בצדק אחזה פניך "&...

   בס"ד ד"ת לראש השנה א תשרי התש"פ  , לע"נ יעקב בן הדור בן רבקה  ויוסף בן סניורו ז"ל " לחם מן השמים " ----------------------------...

  בס"ד ד"ת לשבת ראה ל באב – ראש חודש אלול לעלון בלנ "והריקותי לכם ברכה עד בלי די" -------------------------------------------------------------------------...

 בס"ד דבר תורה לשבת דברים  ט באב לע"נ אברהם בן מרים ז"ל דישנת בשמן ראשי יבא מנחם - ט באב שחל בשבת --------------------------------------------------------------...

 ס"ד               "מי ל  ה" אלי " לשבת פנחס  יז תמוז -------------------------------...

  בס"ד עלה נעלה  או " לכל איש יש שם " לשבת שלח יט סיון תשע"ט  לע"נ רבקה ווליש בת שפרה ז"ל -----------------------------------------------------------------...

בס"דלהנשא על כנפי השכינה   ד"ת לשבת נשא וחג השבועות ה" בסיוון - לע"נ הרב יוסף משה הכהן בן שרה זצ"ל ------------------------------------------------------------------...

 בס"ד ד"ת לשבת בהר יג אייר ,לע"נ יצחק בן סניורו , סניורו בת אסתראה ,ואריה בן שבתאי ז"ל       " בהר סיני " או  " רהב "? ...

 בס"ד " כתועפות ראם לו " ד"ת  לעלון קול מהיכל לשבת  אמור ה באייר -------------------------------------------------------------------------------" עמים ינגח &quo...

  בס"ד     ד"ת לחג הפסח יד  ניסן התשע"ט"  מקולות מים רבים" --------------------------------------------------------------------------------...

  בס"דד"ת לשבת תזריע א ניסן  לע"נ אסתר בת דיאמנטה ז"ל" יוציאם מחושך וצלמוות ומוסרותיהם ינתק" -------------------------------------------------------------------...

   בס"דד"ת לשבת פרשת צו  טז אדר ב לע"נ ליאור משה בן שולמית  במלאת 10 שנים לפטירתו ז"ל             &...

   בס"ד ד"ת לשבת פקודי  ב אדר ב " התשע"ט לע"נ אימי  מרגלית בת אסתר ז"ל " עוטר ישראל בתפארה" ------------------------------------------------...

 בס"ד ד"ת לעלון קול מהיכל  לשבת משפטים כז שבט התשע"ט לע"נ משה בן פרלה ז"ל "עזרנו בשם ה" " ------------------------------------------------------------...

   בס"ד   ד"ת  לשבת בשלח  -שירה וטו בשבט התשע"ט  לע"נ יעקב בן סטי ז"ל   " כצפיחית בדבש " -------------------...

מידע אישי

92 חידושים
0 תגובות
460 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 10/07/1971
תל אביב
תאריך הרשמה: 11/1/2014