chiddush logo

מורה

כל החידושים של מורה | כל התגובות של מורה

זמן נקט - http://www.zmannakat.net מבוא ללימוד המשנה, סקירה מקפת על השתלשלותה של התורה שבעל פה מנתינתה במעמד הר סיני עד רבי יהודה הנשיא עורך המשנה.מבית זמן נקט ערוץ לימוד המשניות האיכותי והג...

מידע אישי

2 חידושים
0 תגובות
10 נקודות
שם: מורה
תאריך הרשמה: 12/29/2014