DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 645 חידושים
תגובות: 68 תגובות
ניקוד: 3363 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 בס"דשלום חברים יקרים!לקראת סוף השבוע, כמידי שבוע, נשתף אתכם בפינה - 3 דקות מעניינות על פרשת השבוע - והשבוע פרשת מטות מסעי עם הרב עזריה אריאל שליט"אhttps://youtu.be/eUm6I_Nl2qMשתהיה שבת...

 חידון המקדשמבית מכון המקדשחידת השבוע  – מטות מסעיכהן קיבל בשר קרבן חטאת ערך שווה פרוטה. האם בבשר זה הוא יכול לקדש אשה?שלחו את התשובה ל: hidonHamikdash@gmail.com פרס...

 בס"ד  פרשת מטות מסעי פרשת המקדש     לפרשת מטות לא יחל דברו הרב ישראל אריאל שליט"א     הרשב"ם בפירושו לתחילת פרשתנו (ל,ב) כותב...

 בס"דשלום חברים יקרים!לקראת סוף השבוע, כמידי שבוע, נשתף אתכם בפינה - 3 דקות מעניינות על פרשת השבוע - והשבוע פרשת פינחס עם הרב בנימין לנדאו שליט"אhttps://youtu.be/RHnXZNx5jbAשתהיה שבת של...

בס"ד  פרשת פנחס - פרשת המקדש     ראה מעשה ונזכר הלכה הרב ישראל אריאל שליט"א              &nb...