DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 בע"הדבר תורה  לאור המקדש שלח - פרשת המקדש נחל אשכול הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     במהלך פרשת המרגלים...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת שלח   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   כיצד יתכן ...

בע"הפרשת בהעלותך - פרשת המקדש   בהעלותך את הנרות הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   מצות הכנת המנורה להדלקה מתוארת ברמב"ם...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בהעלותך   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מדוע...

 בע"הדבר תורה לאור המקדשפרשת נשא - פרשת המקדש   נזיר בישראל: קדוש או חוטא? הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     מח...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת נשא   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   בשלושת ס...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בבמדבר   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מאיזה...

 בע"הדבר תורה  לאור המקדש במדבר - פרשת המקדש   המפקד לצבא – ושבט לוי הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   ספר ...

 בע"הדבר תורה  לאור המקדש בחוקותי - פרשת המקדש   מקרה - או יד ה'? הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בחוקותי   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מי ה...

בע"הפרשת בהר - פרשת המקדש   אין לך פרשה בתורה שאין לה כותרת מלמעלה ובסיס מלמטה הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש השמיטה – כותרת הפרשה ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בהר   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   האם ניתן...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בהר   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   האם ניתן...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת אמור   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   כיצד ני...

 בע"הדבר תורה לאור המקדשפרשת אמור - פרשת המקדש   הכהנים בישראל - משרתי ה' ומנהיגי העם הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   ה...

מידע אישי

900 חידושים
144 תגובות
4790 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016