DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

בע"הדבר תורה  לאור המקדש פסח - פרשת המקדש גאולת ישראל: בחיפזון? - או 'קימעא קימעא'? הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   &n...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פסח   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מה ההבדל בין ...

 בע"ה3   דקות מעניינות על פרשת השבוע  – שבת הגדול   עם הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ומייסד וראש מכון המקדש   https://youtu.be...

 בע"הפרשת מצורע - פרשת המקדש   דרשת שבת הגדול – של הרמב"ם הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדשהמעיין בדברי הרמב"ם בהלכות טומאת ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת מצורע   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   באיזה ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת תזריע   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   למ...

 בע"הפרשת תזריע - פרשת המקדש   צרעת - והשגחה פרטית הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   הצרעת מבליטה את האמונה בהשגחה פרטית,...

 בע"הפרשת שמיני - פרשת המקדש   יום חנוכת המשכן – נטל עשר עטרות יום חנוכת המשכן היתה בו שמחה - כיום שנבראו שמים וארץ הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת שמיני   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מת...

   פרשת צו - פרשת המקדש   משה מעמיד את המשכן בימי המילואים שבע פעמים – על שום מה?   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת צו   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   האם ניתן ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת ויקרא   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מה דינ...

 בע"ה  פרשת ויקרא - פרשת המקדש   הקרבן – תיקון לפרט   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   המשנה במסכת מידות ...

בע"ה דבר תורה  לאור המקדש פרשת פקודי - פרשת המקדש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     בסיכום שמגיש משה בפני ה...

בע"החידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת פקודי   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   ...

מידע אישי

881 חידושים
134 תגובות
4675 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016