DoarHamikdash

פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת לך לך   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מהו הקרב...

 בע"הלך לך - פרשת המקדש הרב ישראל אריאל שליט"א   התורה קושרת בין מצות מילה לירושת ארץ ישראל, והקשר ביניהם צריך הבהרה. בפרשה נאמר:  'וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי בֵּינ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת נח   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מהן ה...

בע"הדבר תורה לאור המקדשפרשת נח - פרשת המקדש צא מן התיבה   הרב ישראל אריאל שליט"א             נח איש האמונה, שכן, חיכה ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בראשית   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   ה...

 בע"הפרשת בראשית - פרשת המקדש אדם הראשון - ו'זמירות שבת'   הרב ישראל אריאל שליט"א             השיר הראשון שנשמע ב...

 בע"השבת חול המועד סוכות - פרשת המקדש קהלת ירא אלקים – ומידת הרשע   הרב ישראל אריאל שליט"א   אֶת הַכֹּל רָאִיתִי בִּימֵי הֶבְלִי יֵשׁ צַדִּיק אֹבֵד בְּצִדְ...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – סוכות   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   על ל"ו כ...

בס"דפרשת האזינו - פרשת המקדש הגאולה העתידה תבוא תוך כפיית טובה מצד ישראל   הרב ישראל אריאל שליט"א   שירת האזינו מתפרשת על ידי חלק מן הפרשנים שעניינה הגאולה העתידה...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – לפרשת האזינו   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מהן ...

מידע אישי

חידושים: 811 חידושים
תגובות: 113 תגובות
ניקוד: 4283 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016