DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 בע"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת מקץ - פרשת המקדש יפה את רעייתי כתרצה   הרב ישראל אריאל שליט"א   חכמינו ז"ל התקינו לקרוא בחג החנוכה את קרבנות הנשי...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת מקץ   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   האם בבית ה...

 בע"השלום לידידי מכון המקדש!  3 דקות מעניינות על פרשת השבוע – וישב עם הרב  אברהם כהנא שליט"א https://youtu.be/D8QiOoEx3Poשבת שלום

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת וישב   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   יש שניי...

בע"הפרשת וישב - פרשת המקדש   דרכו של יוסף אל המלוכה   הרב ישראל אריאל שליט"א     יוסף במצרים - והסכנה היום יומית שנשקפה לחייו ויוסף הורד מצרימ...

בע"ה שלום לידידי מכון המקדש!3 דקות מעניינות על פרשת השבוע – וישלחעם הרב יהושע פרידמן שליט"אhttps://youtu.be/8HDWXkFhp9wשבת שלום!

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת וישלח   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   בד&quo...

 בע"הדבר תורה לאור המקדשפרשת וישלח - פרשת המקדש   ואביו קרא שמו בנימין   הרב ישראל אריאל שליט"א   שמעתי שואלים: הכיצד יעקב לא בכה על מות רחל ולא עשה ...

 שלום לידידי מכון המקדש!  3 דקות מעניינות על פרשת השבוע – תולדות עם הרב עזריה אריאל שליט"א https://youtu.be/JOcGLHvaJzI

 שלום לידידי מכון המקדש!  3 דקות מעניינות על פרשת השבוע – תולדות עם הרב עזריה אריאל שליט"א https://youtu.be/JOcGLHvaJzI

 בע"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת ויצא - פרשת המקדש   ויפגע במקום   הרב ישראל אריאל שליט"א   'ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש'. הביטוי 'ויפגע' א...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת ויצא   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   האם...

 בע"השלום לידידי מכון המקדש!  3 דקות מעניינות על פרשת השבוע – תולדות עם הרב בנימין לנדאו שליט"א https://youtu.be/WH8hKsmtXEM

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת תולדות   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   א...

בע"הפרשת תולדות - פרשת המקדש   מזבחותיו של יצחק בהר המוריה ובעיר באר שבע   הרב ישראל אריאל שליט"א             ...

מידע אישי

831 חידושים
119 תגובות
4395 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016