DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 ב"הפרשת האזינו - פרשת המקדש הגאולה העתידה תבוא תוך כפיית טובה מצד ישראל הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   שירת האזינו מתפרשת על י...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת האזינו   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד י...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש וילך - פרשת המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     משה השלים את ספר התו...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת וילך   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת נצבים   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד יו...

 ב"הפרשת נצבים - פרשת המקדש ראש השנה – והתשובה אל המקדש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   מנהג חדש התקבל בתקופתנו, הנקרא 'סיורי ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת כי תבוא   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד ...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש כי תבוא - פרשת המקדש ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת כי תצא   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם ...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש כי תצא - פרשת המקדש כי תצא מחנה על אויבך הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     פרשיו...

 ב"הפרשת שופטים - פרשת המקדש לשכת הגזית והסנהדרין במקדש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש מקום המקדש נזכר בספר דברים עשר פעמים בביטוי...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת שופטים   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם ...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש ראה - פרשת המקדש לשכנו תדרשו הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     אחת עשרה פעמים ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת ראה   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת עקב   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מה דין י...

מידע אישי

930 חידושים
160 תגובות
4972 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016