DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 754 חידושים
תגובות: 96 תגובות
ניקוד: 3964 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 שלום לידידי מכון המקדש!  3  דקות מעניינות על פרשת השבוע –   פרשת אחרי מות - קדושים עם הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ומכון המקדש   http...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש חידת השבוע – לפרשת אחרי מות קדושים מבצע מכפיל ממשיך  !!!כל מי שעונה נכון על 4 חידותזוכה בפרס כפול האם כהן שתרם כליה יכול לשרת ב...

 בע"השלום לידידי מכון המקדש!3  דקות מעניינות על פרשת השבוע –פרשת תזריע מצורע עם הרב בנימין לנדאו שליט"אhttps://youtu.be/ru5VCMi242wשבת שלום

 בע"הפרשת אחרי מות קדושים - פרשת המקדש השעיר המשתלח לעזאזל – וטעמי הקרבנות הרב ישראל אריאל שליט"א   אחד הקרבנות הנזכרים בפרשת אחרי מות - השעיר המשתלח לעזאזל - מעורר ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – לפרשת תזריע - מצורע   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול &nb...