DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 ב"הפרשת חיי שרה - פרשת המקדש אהלי האבות – כבית המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     חכמינו ז"ל אומרים...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת חיי שרה   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד יו...

 ב"ה פרשת וירא - פרשת המקדש הישיבה באוהלים מידת חסידות – שלא להכנס לבית עד שיבנה בית ה'   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש ...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת וירא   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד יום ש...

  ב"ה פרשת לך לך - פרשת המקדשמטרת המזבחות -השראת שכינה בעולם הרב ישראל אריאל שליט"אראש ישיבת המקדשוראש ומייסד מכון המקדש  ארבעה מזבחות מקים&...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – לך לך   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלי...

 ב"הפרשת נח - פרשת המקדש ולא מצאה היונה מנוח   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     נאמר בפרשה: "וישלח את היו...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת נח   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד יום ש...

 ב"ה  פרשת בראשית - פרשת המקדש שירת אדם הראשון - ושירת הלויים במקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בראשית   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם ...

 ב"השבת חול המועד סוכות - פרשת המקדש  אם תבוא לביתי - אבוא לביתך הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   חג הסוכות במקדש נודע בשמח...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – שבת חול המועד סוכות   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את ...

 ב"הפרשת האזינו - פרשת המקדש הגאולה העתידה תבוא תוך כפיית טובה מצד ישראל הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   שירת האזינו מתפרשת על י...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת האזינו   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד י...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש וילך - פרשת המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     משה השלים את ספר התו...

מידע אישי

942 חידושים
164 תגובות
5040 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016