DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת כי תבוא   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד ...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש כי תבוא - פרשת המקדש ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת כי תצא   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם ...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש כי תצא - פרשת המקדש כי תצא מחנה על אויבך הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     פרשיו...

 ב"הפרשת שופטים - פרשת המקדש לשכת הגזית והסנהדרין במקדש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש מקום המקדש נזכר בספר דברים עשר פעמים בביטוי...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת שופטים   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם ...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש ראה - פרשת המקדש לשכנו תדרשו הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     אחת עשרה פעמים ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת ראה   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת עקב   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מה דין י...

ב"הדבר תורה  לאור המקדש עקב - פרשת המקדש מעשה הלוחות ובחירת שבט לוי – והקשר ביניהם הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   &nb...

 ב"הפרשת דברים - פרשת המקדש השכינה עושה לגאולת ישראל – והשופטים והמנהיגים מעכבים בעדה הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   שני ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת דברים   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   באיזה ...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש מסעי - פרשת המקדש המזבח – מקלט למי? אחיזתו של יואב בקרנות המזבח – שלש שיטות בדברי חז"ל הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת מסעי   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מה דין ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת מטות   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   אדם שנד...

מידע אישי

924 חידושים
156 תגובות
4934 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016