DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 792 חידושים
תגובות: 108 תגובות
ניקוד: 4178 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 בע"הפרשת שופטים - פרשת המקדש   תשים סנהדרין אצל מזבח הרב ישראל אריאל שליט"א       בפרשתנו נאמר: 'שופטים ושוטרים… לא תטע לך אשרה… אצל מזבח…' ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – לפרשת שופטים   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   ...

 בע"הפרשת ראה - פרשת המקדש והבשר תאכל טעמי מצות הקרבנות הרב ישראל אריאל שליט"א     שאלת הקרבת הקרבנות וטעמן מעסיקה את המפרשים ואת הציבור בכלל.בפרשתנו...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש חידת השבוע  – לפרשת ראה מבצע מכפיל ממשיך  !!!כל מי שעונה נכון על 4 חידותזוכה בפרס כפול מאיזה כספים היו מממנים את הדברים הבאים: ...

בע"הפרשת עקב - פרשת המקדש ועשית לך ארון עץ הרב ישראל אריאל שליט"א     התורה בפרשתנו אומרת: 'בָּעֵת הַהִוא אָמַר ה' אֵלַי פְּסָל לְךָ שְׁנֵי לוּחֹת אֲבָנִים כָּרִא...