DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 716 חידושים
תגובות: 89 תגובות
ניקוד: 3760 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 בע"השלום לידידי מכון המקדש!3  דקות מעניינות על פרשת השבוע –פרשת משפטים עם הרב עזריה אריאל שליט"אhttps://youtu.be/p_HSiBg9r08

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – לפרשת תרומה   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מה די...

בע"ה תרומה - פרשת המקדש המקדש – 'נויו של עולם' הרב ישראל אריאל שליט"א   ככל שמעיינים במעשה המשכן, מתברר, שהכל צריך להיות בו "לכבוד ולתפארת", ככתוב (שמות כח, ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – לפרשת משפטים   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   באיז...

בע"המשפטים - פרשת המקדש המקדש – 'בית הרחמים' – תשים סנהדרין אצל המקדש הרב ישראל אריאל שליט"א   ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. שואל רש"י: 'למה נסמכה פרשת דינין לפר...