breslevmeir

כל החידושים של breslevmeir | כל התגובות של breslevmeir

בפרשת פנחס מוזכרים המוספים של כל המועדים, ובכל מועד ומועד מוזכר שהיה שעיר אחד לחטאת, אבל בשבועות מוזכר "ושעיר אחד" בלי חטאת ומסביר על זה הירושלמי אמר להם הקב"ה לישראל  כיוון שקיבלת...

סגולות לחג השבועות :כתב ר' חיים פלאג'י זצ"ל:"בערב חג השבועות יתרום לצדקה סך 104 שקליםויעבירם לתלמידי חכמים עניים.ובכך יזכה לתיקון עוון אדם הראשון,חטא העגל, ופגם הברית והוא סגולה גדולה לחשוכי...

נגד עין הרע - שאל אחד השיכורים את הרב של פורים :כיצד תלה המן את כל עשרת בניו על עץ אחד ולא חשש מעין הרע ? בעת סעודת פורים כטוב לב הרב של פורים ביין, פתח אחד המסובין והקשה על הרב של פורים : ...

בדיחות לפורים איזו ברכה בירך המן בשעה שהכין את העץ ? שהכל ברא לכבודו... מה מברכים על המן ועשרת בניו ? בורא פרי העץ... הנכנס למסיבת פורים כשכולם מחופשים מה מברך ? ברוך משנה הבריות... הרוא...

 נתנו איש כופר נפשובִּכְפָר אֶחָד סָמוּךְ לִזְלַאטִיפָּאלֶע הָיָה דָּר אִישׁ אֶחָד שֶׁהָיָה מַחֲזִיק הָ"אַרֶענְדֶא" (חֲכִירָה) מֵאֲדוֹן הַכְּפָר וְהַ"קְרֶעטְשְׁמִיס" (אַכְסַנְ...

כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר והכל חוזר ונתהפך. שעתה זה הדבר הוא בבחינה עליונה בבחינת ראש ודבר אחר בבחינה שפלה בבחינת רגל, ואחר כך נתהפך וחוזר ונעשה מבחינת רגל בחינת ראש ומראש רגל, וכן נתהפך ...

 מתוך התיקון הכללי : (תהילים נט, ז) "ישובו לערב, יהמו ככלב ויסובבו עיר". זה בחי´ הסביבון דס"א, שלא מצד הקדושה, כי יש סיבובים שהם מצד הטומאה והיצר הרע - סיבובים שאדם מאבד ...

הושענא רבה – נידונים על המים שהם החיים והוא יום חיתום הדין והכל הולך אחרי החתימהלקט תפילות מועילות וחשובות ליום הושענא רבה... בהצלחה - יהי רצון שיתקבלו תפילות ישראל ברחמים וברצון . ויומ...

 סגולת כל הסגולות המסוגלת גם לרוח הקודשמהפלא יועץ - ערך סוכות.אם בכל הרגלים מצוה לשמח על אחת כמה וכמה בחג סוכות הקדוש, אשר הוא זמן שמחתנו כאשר אנו אומרים בתפילה, ועליה כתיב (דברים טז יד, טו) ושמח...

שאלה לרב :האם עדיין אחרי יום כיפור אפשר לברך ברכות לראש השנה ? ועוד שאלה האם אפשר אחרי יום כיפור אם שכחתי ולא הספקתי לעשות פדיון כפרות , לומר את התפילה ולסובב מעל הראש כסף ולתת לצדקה ?תשובת הרב :...

ברכות לראש השנה איחולים וכרטיסי ברכה ברכה לראש השנה מקורית או פשוטה מהלב שלכם לעם ישראל ולזיכוי הרבים ! ראש השנה הוא חג מיוחד, ומתאפיין בברכות מרובות היחודיות לחג זה. מיד בסיום תפילת ערבית מ...

תפילה נגד עין הרעאל תפחדו - תתחזקו באמונה ותפילה11 פסוקים נגד עין הרע עם תפילה קצרה בסוףישנם תפילות ארוכות יותר - שמועילות יותריש לקרוא אותם עם ההדרכה שכתובה באתר7 ימים או 40 יום הכל לפי העניין והכישו...

פרשת השבוע מצורעהנה דורינו דור מיוחד אשר לא היה מימות עולם, ויש בו תופעות מרובות של נוער בסיכון ואנשים שבורים אשר כל הראש שלהם בחיפוש הנהות עולם הזה ללא מחשבה והתבוננות על התכלית והעתיד...

 וידגו לרובדגים הם בבחינת זרעו של יוסף שנתברכו וידגו לרוב וכו'. כי עיקר הדרך המאיר בים הנ"ל הוא בבחינת יוסף הוא בחינת שמירת הברית שעל ידי זה מאיר הדרך בים כנ"ל. ועל כן עיקר ...

 עין הרעמפרשת השבוע וישלח לומדים את שורש העין הרע שבא מארבע מאות איש של עשו הרשע. על כן מי שרוצה ללמוד באופן יסודי על עין הרע הבאנו קישורים לכל המאמרים והתפילות - שתזכו לפעול ישועות.ידוע ומבואר ב...

מידע אישי

50 חידושים
12 תגובות
276 נקודות
שם: ברסלב מאיר
ברסלב מאיר www.breslevmeir.com
תאריך הרשמה: 4/24/2016