chiddush logo

yakov toorgeman

כל החידושים של yakov toorgeman | כל התגובות של yakov toorgeman

בסד עקידת יצחק בראשית ברא אלוקים את הארץ...ראה שהעולם לא יתקיים שילב מידת הרחמים וכולי והכוונה מציאות ארך אפיים עד שיחזור בתשובה בחסדי השם אפשר להוסיף שהמחשבה הראשונה של הבורא לא תישאר תלויה ואכן לו...

מידע אישי

1 חידושים
1 תגובות
7 נקודות
שם: יעקב תורגמן
גימלאי מצהל לומד לשמה למדתי גם סוגי רפואה משלימה הורים שכולים לשני בנים בינהם חייל שבעטיים הוקמה מתנת חיים
תאריך הרשמה: 11/6/2017