אריאל מרדכי פנדל

כל החידושים של אריאל מרדכי פנדל | כל התגובות של אריאל מרדכי פנדל

 האשה בכתבי הראי"ה זצ"ל(נקודות מתוך שיעורי הרב מוטי דיאמנט, שימש כר"מ בישיבות רמת גן וכרם ביבנה, ומרצה לפסיכולוגיה יהודית במכללות שונות)הקדמהסוגית איש ואשה היא סוגיא עיקר...

פתח הבית או פתח החצרבהלכה ובאגדהנאמר בגמ' (שבת כא:) בענין מקום ההדלקה "נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. אם היה דר בעליה מניחה בחלון הסמוכה לרשות ההרבים".דעת רש"ידייק רש"...

 מהדרין מן המהדרין - שיטת הרמב"ם והתוספותהצגת המחלוקתמובא בגמרא (שבת כא:) ת"ר מצות נר חנוכה, נר איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והממ"ה (מהדרין מן המהדרין) נחלקו בזה ב&quo...

 רעיונות מרכזיים בשירת דבורה(מתוך המפרשים. על בסיס הכנת השיעורים לתלמידי ת"ת מעלות רם, גדרה)א. גודלו הופעתו של ה' - תיאור של ה' שיוצא ממעון קודשו לעזרת ישראל, תוך שהוא מרעיד ומרעיש את כל עול...

 הרב אורי שרקיתולדות - יצחק אבינוו' בתמוז התשס"בסיכום השיעור - עוד לא עבר את עריכת הרבלאומה הישראלית ישנם שלושה אבות: אברהם, יצחק ויעקב. אברהם אבינו הינו האב הראשון ויעקב אבינו הינו האב האחר...

להיכן הלכו הרצונות הגדולים שהיו לי ביום כיפור? (שימור ופיתוח הרצונות)   איפה אני היום לעומת יום כיפור? איך אני לא חוזר בדיוק למקום שבו הייתי לפני כן? איך חוזרים אל הימים הרגיל...

 הארות במשניות מסכת סוכה   "עבדים פטורים מן הסוכה" (ב, א) - מדרגת עבד ומדרגת בן   פרק שני במסכת סוכה פותח וגם מסתיים, למרבה הפלא, בנושא עבד. משנה א- "מעשה...

 בס"דיום הכיפורים - יום של רפואה   "גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם" (יומא פ"ו ע"ב). אמרה נפלאה זו חושפת בפנינו טפח מעולמה המיוחד של התשובה. נתבונן ברעיון ...

  הוידוי והתשובה[1] מצות הוידויאחד הפרטים החשובים ביותר במצוות התשובה הוא הוידוי. כמו שמובא ברמב"ם בתחילת הלכות תשובה (פרק א, א) שהוידוי הוא עיקר מצות התשובה, וזה לשונו: "כל מ...

 ימי רצון וכח הרצוןבימי התשובה מתעוררים מחשבות ורצונות לתקן את הדרוש תיקון. אין אדם שאין בו רגש של תשובה, רצון להיות טוב יותר או לתקן איזה נטיה שנמצאת בו משכבר ימים.השאלה שמקננת בלב היא האם זה יי...

 הלכות בית הבחירה - פרק א כמה טוב ויפה הוא ללמוד את ההלכות הנוגעות לבית המקדש, כדי להבין בשכל ולהשיב אל הלב את נושא בית המקדש, ובמיוחד בימי בין המצרים כפי שהנהיג הרבי מליובאוויץ'. תוך כדי הל...

 בס"דהתרגלנו לחוסר תקשורת   התרגלנו להתפלל ולשוב בלי תשובה. התרגלנו לדבר אל ה' בתור שיחה חד צדדית. התרגלנו להתייחס אל ה' כ'דמות אילמת' ח"ו. בזמן בית המקדש היתה תקשורת דו...

בס"ד מטרתם של ימי בין המצרים   הטעם הפנימי של הלכות שלושת השבועות וחודש אב הוא כדי לעורר את הלבבות לצער על החורבן. כדאי הוא בית אלוקנו להצטער עליו שלושה שבועות בשנה. אך דא עקא, שב...

בס"דאהבת עולם "יוצר אור" ו"אהבת עולם" מה הם הדרכים לעורר את הלב אל אהבת ה' ויראתו? מביא הרמב"ם שתי דרכים. א. ע"י הסתכלות בבריאה שכולה חכמה נפל...

שמע ישראל – כוונה פשוטה (הערה:הכוונה בפסוק ראשון של שמע המופיעות בשו"ע (כלומר כוונה בשם ה'- סימן הומשנ"ב ס"ק ג, ובמילה  'אחד'-סימן סא, ו), חיובם ברור וידוע. אלא שלפעמים הכוונה...

מידע אישי

65 חידושים
36 תגובות
397 נקודות
שם: אריאל מרדכי פנדל
למדתי כתשע שנים בישיבה ברמת גן. זכיתי לארגן וגם להעביר שיעורים בבית כנסת בעיר. כעת בגדרה- מחנך כיתה ב בתלמוד תורה. נשוי + 4 ילדים תודה לה'.
תאריך הרשמה: 11/17/2017