אריאל מרדכי פנדל

תאריך הרשמה: 11/17/2017
חידושים: 52 חידושים
תגובות: 28 תגובות
ניקוד: 316 נקודות
שם: אריאל מרדכי פנדל
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
למדתי כתשע שנים בישיבה ברמת גן. זכיתי לארגן וגם להעביר שיעורים בבית כנסת בעיר. כעת בגדרה- מחנך כיתה ב בתלמוד תורה. נשוי + 4 ילדים תודה לה'.
פרסומים אחרונים - כל החידושים של אריאל מרדכי פנדל | כל התגובות של אריאל מרדכי פנדל

בס"דאהבת עולם "יוצר אור" ו"אהבת עולם" מה הם הדרכים לעורר את הלב אל אהבת ה' ויראתו? מביא הרמב"ם שתי דרכים. א. ע"י הסתכלות בבריאה שכולה חכמה נפל...

שמע ישראל – כוונה פשוטה (הערה:הכוונה בפסוק ראשון של שמע המופיעות בשו"ע (כלומר כוונה בשם ה'- סימן הומשנ"ב ס"ק ג, ובמילה  'אחד'-סימן סא, ו), חיובם ברור וידוע. אלא שלפעמים הכוונה...

 מילה –  מתי חל כרת על מי שאינו מהול (רמב"ם וראב"ד)   גדולה מילה מכל מצוות עשה שיש בה צד כרת (טור סימן רס). דייק הב"י בדברי הטור שלא כתב הטור שיש בה כרת אלא ...

  פרשת נשא[1]   רקע – פרשת במדבר בפרשת במדבר הנושא המרכזי הוא הסדר, הסדר במחנה ישראל. סדר הוא דבר חשוב מאוד: כל שבט על מקומו, כל משםחה של לויים במקומה ביחס למשכן. קדושה מופיעה ...

 קרבן חמץ בשבועות המהר"ל  בספרו תפארת ישראל (פרק כה בסופו) מבאר שלושה טעמים מדוע מקריבים בשבועות קרבן חמץ דוקא. תחילה מקדים המהר"ל ומסביר על ענינה של התורה, על תפקיד ספיר...