אלון ארביב

תאריך הרשמה: 5/9/2018
חידושים: 8 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 40 נקודות
שם: אלון ארביב
מין: גבר
תאריך לידה עברי: כ"ב במנחם אב התשל"ה
תאריך לידה לועזי: 7/30/1975
כתובת: נתניה, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
עורך עלון תורני "אורי וישעי"
פרסומים אחרונים - כל החידושים של אלון ארביב | כל התגובות של אלון ארביב

  סימן ליהדות נאמר בתחילת פרשתנו, בענין מנין עם ישראל, "למשפחותם לבית אבותם" (א, ב)   ידוע ע"פ הגמרא במסכת מגילה (לא.) עזרא תיקן להן לישראל שיהיו קוראים את פרשת ...

  ניצול הזמן   נאמר בתחילת פרשתנו, פרשת בחקתי: "אם בחקתי תלכו" (כו, ג), ורש"י על אתר כתב: "עמל התורה הוא רצון הבורא שתהיו עמלים בתורה".   ידועה...

  עשרה ראשונים מובא בגמרא בברכות (דף ו:) דאמר רבי יוחנן: בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה - מיד הוא כועס, שנאמר: (ישעיהו נ') "מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה&quo...

  עשרה ראשונים מובא בגמרא בברכות (דף ו:) דאמר רבי יוחנן: בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה - מיד הוא כועס, שנאמר: (ישעיהו נ') "מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה&quo...

  שאו את ראש כל עדת בני ישראל (א, ב) פירש  רש"י: מתוך חיבתן לפני מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן לידע מניין הנותרים וכשבא להשרות שכינתו מנאם. ולכאורה...