MyTzadik

תאריך הרשמה: 6/3/2018
חידושים: 5 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 25 נקודות
שם: Zohar
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של MyTzadik | כל התגובות של MyTzadik

קרח טען אל משה "כי כל-העדה כולם קדושים ובתוכם י-הוה, ומדוע תתנשאו על-קהל י-הוה"כי קרח רצה כאילו להשוות קטן וגדול שכולם קדושים ואין צורך בראש ומנהיג אבל טענתו באה רק מאהבת כבוד לעצמו,ועומק הע...

סיפור קצר ומעניין המבאר את עניין המרגלים ששלח יהושע מופיעה בתולדות חייו של רבי משה אלשיך זי"ע,בקישור להלןhttp://www.mytzadik.com/tzadik.aspx?id=231

"ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם" (במדבר י"ג/ל"ג)כאשר האמוריים שמעו מה שישראל עשו למצריים היה הדבר לצחוק בעיניהם.לגביהם (בני הענקים), נחשבו המצרים מחוסרי כח.אולם לאחר שראו את...

אנו שמחים לבשר שלאחר תקופה ארוכה...אתר MyTzadik חזר להנציח ולפרסם את הצדיקים בכל העולם.http://www.mytzadik.com אתר MyTzadik.com הינו המאגר הגדול ביותר באינטרנט להנצחת ופרסום הצדיקים בכל העולם המע...