גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד                                  ואתחנן: ה...

 בס''ד     דברים: בישולי נכרים פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים את תחילת נאומו של משה לבני ישראל, בו הוא חוזר על אירועים שאירעו לעם ישראל במצרים ובמדבר סיני. בדבריו מזכיר מש...

 בס''ד           מסעי: האם יש לומר תפילת הדרך בזמן הזה פתיחה בפרשת השבוע מפרטת התורה את מסעות בני ישראל במדבר, ארבעים ושניים מסעות ב...

 בס''ד         מטות: לתת בלי נדר מתנה לבית הכנסת פתיחה בפרשת השבוע עוסקת התורה בדיני נדרים. בגמרא במסכת נדרים (ח ע''א) מובא, שבמידה ואדם מתחיי...

 בס''ד    פנחס: האם צריך לברך ברכת המזון על קוגל פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על הציווי לא לעשות מלאכה ביום הראשון של החודש השביעי (חודש תשרי). הגמרא במסכת ראש השנה (כ...

בס''ד                            בלק: האם מותר לקרוא הורוסקופ בעיתון ...

 בס''ד        פרשת חקת: ברכה על מים וגלידה בסעודה פתיחה בפרשת השבוע, באו בני ישראל למשה בתלונות שאין להם מים. הגמרא במסכת תענית (ט ע''א) כותבת, שהסיבה ל...

 בס''ד                קרח: האם מותר לאכול דבשפתיחהבפרשת השבוע (טז, יב - יד), פונים חלק מעם ישראל ובראשם דתן ואבירם, בתלונות כלפי משה על...

בס''ד     שלח: האם צריך לקרוע שרואים את הכותל                    פתיחה בפ...

 בס''ד       בהעלותך: האם אסור לאכול בשר ודג יחד פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על פנייתם של בני ישראל אל הקב''ה בדרישה לקבל בשר. אמנם הם קיבלו בכל יום מן, אולם הם ...

   נשא: נזיר, קדוש או חוטא? היחס לגוף לפי הרמב''ם והרמב''ן פתיחה בפרשת השבוע, פרשת נשא, נאסר על אדם שקיבל על עצמו נזירות שתיית יין. נחלקו הראשונים בעקבות הגמרא במסכת נזיר (ג ע'...

 בס''ד      שבועות: ברכת התורה לאדם שלא ישן בלילה פתיחה בו' בסיוון, קיבל עם ישראל את התורה בהר סיני. הגמרא במסכת שבת (פח ע''א) מספרת, שבהתחלה לא רצו ישראל לקבל או...

 בס''ד                   במדבר: כיצד מותר לספור אנשים פתיחה בפרשת השבוע, הפותחת את חומש הפקודים, אנו קוראים על המניין הנערך במדבר. כידוע ...

 בס''ד           בחוקותי: האם מותר לגוי ללמוד תורה פתיחה בפרשת השבוע נאמר, שבמידה ועם ישראל ילכו בחוקות התורה, הגשמים ירדו בעיתם ועץ השדה יתן פריו. רש''...

 בס''ד                             בהר: האם מותר להיות שכיר פתיחה אחת מהשאלות המפורסמות הנוגעות למוסר התורה היא כ...

מידע אישי

75 חידושים
0 תגובות
395 נקודות
שם: גל גל
תאריך הרשמה: 6/10/2018