גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 פרשת כי תשא: האם צריך ליטול ידיים על זיתים מקופסת שימורים‎‎‎פתיחה בפרשת השבוע מצווה משה על ידי הקב''ה לעשות את הכיור, ממנו ייטלו הכהנים את ידיהם ואת רגליהם לפני העבודה במקדש. כאשר התורה מצו...

 בס''ד               פרשת תצווה: ברכת הריח על קפה פתיחה בפרשת השבוע מצווה משה להכין את המזבח עליו יקטיר אהרון את...

 בס''ד    פרשת תרומה: האם בית המקדש ירד מהשמיים פתיחה בפרשתנו מצווה הקב''ה את בני ישראל להביא תרומות לבניית המשכן והכלים, ומהציווי 'ועשו לי מקדש' למד הרמב''ם בהלכות בית הבח...

 בס''ד   פרשת תרומה: האם בית המקדש ירד מהשמיים פתיחה בפרשתנו מצווה הקב''ה את בני ישראל להביא תרומות לבניית המשכן והכלים, ומהציווי 'ועשו לי מקדש' למד הרמב''ם בהלכות בית הבחי...

פרשת משפטים: בא במחתרת – פרשת שי דרומי בהלכהפתיחה בכ"ג בטבת בשנת תשס''ז, בשעה שלוש בלילה, חדרו ארבעה ערבים גנבים לחוותו של שי דרומי, מתוך כוונה לגנוב לו את הכבשים.   כאשר הוא הבחין...

פרשת יתרו: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה?! פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על התגלות ה' לבני ישראל על הר סיני ועל עשרת הדברות. מפשט פסוקי התורה משמע, שבני ישראל שמעו את כל עשרת הדברות מפי ה',...

 בס''ד פרשת בשלח: האם מותר לשמוע שירת נשים?פתיחהבפרשת השבוע מסופר, על ים סוף שנקרע בפני בני ישראל שעברו בתוכו, ובזכות כך הם ניצלו מהמצרים שרדפו אחריהם. מוסכם על כולם, שקודם כל נכנסו בני ישראל א...

 בס''ד    פרשת בא: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי פתיחה בפרשת השבוע, מצווה משה על ידי הקב''ה לבשר לבני ישראל את המצווה הראשונה בה הם מחויבים, מצוות קידוש החודש. מעתה והל...

פרשת וארא: האם אפשר לכבות את המזגן הרועש של השכן? פתיחה מתוך עשר המכות הנוחתות על המצרים, שבע מופיעות בפרשתנו. כידוע, המכות מחולקות לסדרות של שלוש מכות בכל סדרה. במכה הראשונה והשניה בכל סדרה, ...

 בס''ד                         שמות: האם הרהור נחשב כדיבור?! פתיחה ...

בס''ד                 פרשת ויחי: האם מותר לחנוט גופה? פתיחה בפרשת השבוע, נפטרים גם יעקב וגם יוסף. מאחר שפעול...

 בס''ד        פרשת ויגש: האם מותר לצאת לטיול בחוץ לארץ פתיחה בפרשת השבוע מתבשר יעקב, שיוסף בנו בחיים והוא מחכה לו במצרים. בדרכו למצרים עוצר יעקב בבאר שבע, ושם מתג...

 פרשת מקץ: האם היה מותר לשחרר את גלעד שליט          פתיחה בפרשת השבוע יורדים האחים לקנות אוכל במצרים בעקבות הרעב, ושם הם פוגשים את יוסף, שהיה...

 בס''ד          פרשת וישב: האם יש משמעות הלכתית לחלומות פתיחה בפרשת השבוע מספר יוסף על חלומותיו לאחיו, בהם מופיע שהוא ימלוך עליהם והם ישתחוו לו. הגמרא בברכות (נה ...

 בס''ד                               חנו...

מידע אישי

45 חידושים
0 תגובות
245 נקודות
שם: גל גל
תאריך הרשמה: 6/10/2018