גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד  וירא: מאיזו כמות יש להפריש חלה, ודינה של עיסה על מנת לחלק פתיחה בפרשת השבוע באים שלושת המלאכים לאברהם ולשרה, לבשר להם את שלושת הבשורות. אברהם הזדרז להכין להם אוכל, וצי...

 בס''ד      פרשת וירא: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי פתיחה בפרשת השבוע, קוראים על ביקור המלאכים באוהל אברהם, להם הוא מגיש, חמאה וחלב ובן בקר. בדעת זקנים מבעל...

 בס''ד     פרשת לך לך: האם מותר לגוי למול יהודי פתיחה בפרשת השבוע, מצווה אברהם אבינו על המילה, ומל את עצמו ואת ישמעאל בנו. מדוע נצטוינו על המילה? אמנם כפי שכתב הר...

 בס''ד     לך לך: ברכות המילה, ומילת אנדרוגינוס פתיחה בפרשת השבוע מצווה אברהם אבינו על המילה, ובנוסף למצוות הקרבת קרבן פסח, מדובר בשתי מצוות עשה היחידות שהעובר עליהן ...

   נח: האם צריך יין כאשר מברכים ברכת המזון (ודיני יין פגום) פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שלאחר שנח יצא מהתיבה הוא נטע כרם והשתכר.  לאחר מכן מגלה אותו חם בנו כאשר ערוותו ...

בס''ד                 בראשית: האם גולם מצטרף למניין פתיחה בפרשת השבוע עוסקת התורה בסיפור בריאתו של אדם הראש...

  שמחת תורה: האם יש חובה ללמוד שניים מקרא ואחד תרגוםפתיחה אחת לשנה, מסיימים את קריאת חמשת חומשי התורה ושמחים בשמחתה. מהו מקורו של חג 'שמחת תורה'? ככל הנראה מקורו בבבל ולא בארץ ישראל. ה...

 בס''ד   שבת חול המועד סוכות: האם סוכה שומרונית פסולה פתיחה הגמרא במסכת סוכה (יב ע''א) דנה מאלו חומרים מותר לעשות את הסכך של הסוכה, ולמעשה פוסקת בעקבות הפסוק בפרשת ראה (ט...

 בס''ד    מספר העלים שצריכים לנשור מההדס כדי שיפסל פתיחה בחג הסוכות, מצווה התורה ליטול את ארבעת המינים הכוללים לולב אחד, אתרוג אחד, שלושה הדסים ושתי ערבות. מצוי מאוד שב...

 בס''ד          סוכות: מהו סכום הכסף שמותר להוציא על קיום המצוות פתיחה הגמרא במסכת סוכה (מב ע''א) מביאה את דברי ר' יוסי הפוסק, שבמידה ואדם שכח שאו...

 בס''ד האזינו: למה מתחילים לבקש גשמים ממוסף ולא משחרית פתיחה בפרשת השבוע קוראים על שירת האזינו. בפתיחת השירה אומר (או מבקש) משה, "יערוף כמטר לקחי", דהיינו שדברי תוכחתו יתקב...

 בס''ד  וילך: האם צריך לעמוד בפני זקן שאינו שומר מצוות פתיחה בפרשת השבוע מסיים משה רבינו את נאומו בפני עם ישראל, ומזכיר להם שהוא לא יוכל עוד להמשיך איתם לארץ ישראל. למרות שמדברי...

 בס''ד     יום כיפור: למה יש מצווה לאכול בערב יום כיפור פתיחה כפי שכותבת התורה, המטרה המרכזית של יום כיפור היא חזרה בתשובה. אחד מהמעשים שנהגו כבר מימות הגאונים על מנת...

   ראש השנה (יו"ט שני): האם צריך לברך שהחיינו ביום השני של ראש השנה פתיחה בזמן הזה, כאשר יש לוחות מדויקים שנקבעו כבר בתקופתו של הלל הזקן (בעקבות פרעות שגרמו לכך שלא תהיה אפשרות...

  בס''ד ניצבים: האם נשים כלולות בערבות של עם ישראל פתיחה בפרשת השבוע קוראים על הברית שכורת הקב''ה עם ישראל, לפני הכניסה לארץ. כפי שכותבת התורה (כט, ט - י), במעמד הברית השתתפו כולם,...

מידע אישי

96 חידושים
0 תגובות
505 נקודות
שם: גל גל
תאריך הרשמה: 6/10/2018