גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 חול המועד פסח: לאו הניתק לעשה ושריפת חמץ ביום טוב פתיחה הגמרא במסכת חגיגה (יח ע''א) מביאה את דברי ר' יוחנן וריש לקיש הפוסקים, שאסור לעשות מלאכה בחול המועד, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך (...

בס''ד    מצורע: האם מותר לגברים ללכת למקווה בשבת? פתיחה בפרשת מצורע ובפרשיות נוספות בחומש ויקרא, מדגישה התורה את עניין הטהרה. בזמנינו, כאשר בית המקדש איננו, דיני טומאה וטהרה לא...

בס''ד                   תזריע: האם מותר להוציא חמץ ביום טוב על ידי גוי? פתיחה בפרשת השבוע דנה התורה בנגע הצר...

  פסח: האם מותר לשתות מיץ ענבים בארבעת הכוסות פתיחה הגמרא במסכת פסחים (קח ע''א) פוסקת, שצריך להסב בעת ששותים את הכוסות בליל הסדר, כדי להראות שאנו בני חורין. באיזה כוסות צריך לה...

 בס''ד      שמיני: האם יקיימו מצוות אחרי תחיית המתים פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על מותם של בני אהרון, נדב ואביהוא. מפשט הפסוקים משמע, שנדב ואביהוא מתו בגלל שהקריבו א...

 בס''ד       פרשת צו: האם מותר לאכול בשר אדם? פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על האיסור לאכול דם חיה ודם בהמה, ועל העונש החמור על כך (כרת). איסור אכילת דם נזכר...

 בס''ד              פורים: האם יש מצווה להשתכר בפורים? פתיחה בניגוד לחודש אב בו הצטווינו למעט בשמחה (שו''ע או''ח תקנא...

בס''ד           פרשת ויקרא: האם מותר לשתות יין שנגע בו מחלל שבת? פתיחה בפרשת השבוע פותחת התורה בפירוט הקורבנות השונים: קרבן עולה הבא מן הצאן, הבקר ...

 בס''ד    פרשת פקודי: האם מותר לבנות בריכה בכסף שנתרם לצדקה פתיחה בפרשת השבוע, מונה משה רבינו את החומרים שהביאו בני ישראל לבניין בית המשכן: זהב, כסף, נחושת, בדים, עורו...

 פרשת ויקהל: שו''ת בשמים ראש, אחד מהראשונים או שקרן?פתיחה בפרשת השבוע מופיעים החומרים מהם עשו את המשכן. בין שאר המרכיבים מציינת התורה (לה, ח), שיש לקחת בשמים. באלו בשמים מדובר? בפרשה הקודמת ...

 פרשת כי תשא: האם צריך ליטול ידיים על זיתים מקופסת שימורים‎‎‎פתיחה בפרשת השבוע מצווה משה על ידי הקב''ה לעשות את הכיור, ממנו ייטלו הכהנים את ידיהם ואת רגליהם לפני העבודה במקדש. כאשר התורה מצו...

 בס''ד               פרשת תצווה: ברכת הריח על קפה פתיחה בפרשת השבוע מצווה משה להכין את המזבח עליו יקטיר אהרון את...

 בס''ד    פרשת תרומה: האם בית המקדש ירד מהשמיים פתיחה בפרשתנו מצווה הקב''ה את בני ישראל להביא תרומות לבניית המשכן והכלים, ומהציווי 'ועשו לי מקדש' למד הרמב''ם בהלכות בית הבח...

 בס''ד   פרשת תרומה: האם בית המקדש ירד מהשמיים פתיחה בפרשתנו מצווה הקב''ה את בני ישראל להביא תרומות לבניית המשכן והכלים, ומהציווי 'ועשו לי מקדש' למד הרמב''ם בהלכות בית הבחי...

פרשת משפטים: בא במחתרת – פרשת שי דרומי בהלכהפתיחה בכ"ג בטבת בשנת תשס''ז, בשעה שלוש בלילה, חדרו ארבעה ערבים גנבים לחוותו של שי דרומי, מתוך כוונה לגנוב לו את הכבשים.   כאשר הוא הבחין...

מידע אישי

55 חידושים
0 תגובות
295 נקודות
שם: גל גל
תאריך הרשמה: 6/10/2018