הרב דניאל קירש

כל החידושים של הרב דניאל קירש | כל התגובות של הרב דניאל קירש

"ומשלוח מנות איש לרעהו" עוגת "השוקולד" "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" נשמעו קולות השירה והמוזיקה מכל עבר. דב עמל בדקות אלו על הכנת משלוח המנות הייחודי אותו...

Unjust Desserts Dov could hear snatches of Purim music through his open kitchen window. He leaned over the counter, piping bag in hand, putting the finishing touches on his masterpiece. He was ea...

 משכן העדות (ל"ח, כ"א) – קראו פה בשם 'משכן העדות', כי גם המשכן היה מעיד שהכל נעשה באמונה, ממה ששרתה בו שכינה, שזה לא יצוייר אם היה במלאכתם איזה עוון וגניבה" (מלבי"ם)  ...

 משכן העדות (ל"ח, כ"א) – קראו פה בשם 'משכן העדות', כי גם המשכן היה מעיד שהכל נעשה באמונה, ממה ששרתה בו שכינה, שזה לא יצוייר אם היה במלאכתם איזה עוון וגניבה" (מלבי"ם)  ...

 "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" Roadside Insistence The municipality of a particular town, in the Shomron area of Israel, put in place a law that, in the religious area o...

"לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" חסם את החילוני שנסע דרך השכונה הדתית באחד מישובי השומרון הוחלט כי בשכונה מסוימת לא תותר הכניסה לרכבים במהלך השבת. החלטה זו נשמרה במשך שנים, עד ש...

 Change of Heart Avraham’s parents tried their hardest, but in those days it was a struggle to put bread on the table. If he wanted any extras – a toy, a candy, a new suit – he would have to...

 השטר שהוחלף הוריו של אברהם קיס עניים היו. בגיל צעיר מאד, עוד בהיותו בבית הספר היסודי היה אברהם עובד בשעות אחר הצהריים בעבודות שונות ומזדמנות בכדי לעזור בפרנסת הבית. אחת מעבודותיו היתה כש...

 “The me’il (cloak of the High Priest) would atone for lashon hara (the sin of gossip)” (Arachin 15)Question Mark Yaakov looked up, as the door opened. Good. The parent before him was coming...

 "המעיל היה מכפר על לשון הרע" (ערכין טו) יעקב הביט בשעונו בפעם השלישית בדקה האחרונה. יעקב ידע שכל זה לא יעזור לו. מראש היה צריך לקחת בחשבון את זמן ההמתנה שתמיד ארוך מהרגיל. בליבו ...

 "ויקחו לי תרומה" ארגון החסד "חסדי ישראל" יצא זה מכבר בקמפיין התרמה גדול: "תרמת- הרווחת!". במהלך הקמפיין הודיעו המארגנים כי מי שיתרום 100 שקלים לצדקה יוכל להשתת...

 “…and let them take for Me a donation…” (Shmot 25:2)Set in Stone? Chasdei Yisrael’s dedicated volunteers provided food baskets and clothing for the needy, rides to the hospital, and meals ...

 "כי תפגע שור אויבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו" (כג,ד) מציאה מפוצצת יוסי התרגש מכך שפורים מתקרב. אמנם, יוסי לא הקדיש מחשבה רבה למשמעות היום. הוא חשב בעיקר על פורים כעל זמן נפלא ל...

 “If you come across the ox of your enemy, or his donkey, wandering, you must return it to him.” (Shmot 23:4)A Loaded Question Yossi was excited that Purim was coming up. Admittedly, Yossi h...

והרי דברים קל וחומר: ומה אבנים שאינם רואות ולא שומעות ולא מדברות, על ידי שמטילות שלום, אמרה תורה לא תניף עליהם ברזל, המטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחברו על אחת כמה וכמה שלא תבואה...

מידע אישי

39 חידושים
0 תגובות
195 נקודות
תאריך הרשמה: 11/6/2018