chiddush logo

אלעזר כהן

כל החידושים של אלעזר כהן | כל התגובות של אלעזר כהן

ב"ה, ימים הסמוכים לל"ג בעומר, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי והפעם על מצוות ריבית והנלמד ממנה במישור הפרטי בחיינו... צפיה נעימה ומועילה! הרעיון עובד משיחת הרבי שהוגהה...

ב"ה, ימים הסמוכים לי"ג אייר - יום הילולת אחי הרבי - הוו"ח ישראל אריה לייב ע"ה שניאורסון, ימי ספירת העומר, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר והפעם על הנלמד בשל...

ב"ה, ראש חודש אייר, ימי ספירת העומר, תהא שנת פלאות דגולות.כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר והפעם על הקשר בין מצוות 'הוכח תוכיח' הנלמדת בפרשתנו - קדושים לבין המצב בארץ הקודש כעת... צפיה נעימה ומועיל...

 ב"ה, ימים הסמוכים לכ"ח ניסן - 33 שנים לשיחת 'עשו כל אשר ביכולתכם', ימי הספירה וערב שבת מברכים חודש אייר, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר בקשר לפרשה והפעם על חשי...

 ב"ה, מפני קדושת המועד - חול המועד פסח, ערב יום הולדת אבי הרבי - ר' לוי יצחק ע"ה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר בקשר לחג הפסח, ובו סיפור פחות מוכר ומסר חשוב ב...

ב"ה, ערב יום הבהיר י"א ניסן, יום הולדתו של הרבי נשיא דורנו - קכ"ב שנה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר על הפרשה, והפעם נבין את הקשר בין הפרשה שלנו לקימה מנפילות,...

ב"ה, ערב שבת פרשת תזריע וימי ההכנה ליום הולדתו של הרבי - קכ"ב שנה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר על הפרשה, והפעם נצלול שוב לדמותו של הכהן בתהליך טהרת המצורע והחשיבו...

ב"ה, ערב שבת מברכים חודש הגאולה ניסן, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר על הפרשה, והפעם דווקא על המפטיר - שבת החודש והנלמד ממנה... צפיה נעימה ומועילה! הרעיון עובד משיחת ה...

ב"ה, ערב שבת פרה, משנכנס אדר מרבים בשמחה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצורף סרטון שבועי על הפרשה, והפעם נבין מה העניין הפנימי של הפסוק 'אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה'... צפיה נעימה ומועילה...

ב"ה, ערב חג הפורים, משנכנס אדר מרבין בשמחה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר על הפרשה, החג וסיום והתחלת הרמב"ם בשבוע הקרוב... והפעם ננסה לשלב בין כל הנתונים האלו - ש...

ב"ה, ערב שבת פרשת פיקודי - חזק, משנכנס אדר מרבין בשמחה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר על הפרשה, והפעם נשווה בין תחילת החומש לסופו, יחד עם מסר חשוב לחיים בכלל, צפיה נעימה...

ב"ה, ערב שבת מברכים חודש אדר שני, משנכנס אדר מרבין בשמחה, תהא שנת פלאות דגולות.כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר על הפרשה, והפעם נעיין בנקודה קטנה ולא ידועה כל כך במחצית השקל - ובמסר המדהים מכך... צ...

 ב"ה, שבוע פרשת כי תשא, משנכנס אדר מרבים בשמחה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצורף סרטון שבועי על הפרשה, והפעם נלמד קצת על הקשר המיוחד בין משה רבינו לעם ישראל גם ברגעים הקשים של עמנו.....

ב"ה, ימים הסמוכים לפורים קטן, משנכנס אדר מרבים בשמחה, תהא שנת פלאות דגולות.כמדי שבוע מצורף סרטון שבועי על הפרשה, והפעם נתרענן במבט חדש ממה שנוכל ללמוד לחיינו מסיבת השמטת שמו של משה רבינו מפרשת תצ...

 ב"ה, יום הילולת משה רבינו ע"ה - ז' אדר ראשון, משנכנס אדר מרבים בשמחה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצורף סרטון שבועי על הפרשה, והפעם נלמד מסר עצום מתרומת המשכן... צפיה נעימה ומ...

מידע אישי

146 חידושים
8 תגובות
738 נקודות
שם: אלעזר כהן
קישור לארכיון 'נקודה למחשבה' המלא: https://drive.google.com/drive/folders/1GXwZ-XPdpVWfBgqVr2KpU3RQ3SA1VV0N
מין: גבר
תאריך לידה עברי: כ"ף אייר ה'תשנ"ח
תאריך לידה לועזי: 16/05/1998
תאריך הרשמה: 9/17/2021