chiddush logo

אלון ארביב סט

כל החידושים של אלון ארביב סט | כל התגובות של אלון ארביב סט

 ברכת האילנות מתוך הספר חקת הפסח ח"אא. היוצא בימי ניסן ורואה  אילנות שמוציאים פרחים מברך: ברוך וכו' שלא חסר בעולמו כלום (נ"א דבר) וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להנות (נ"א ...

 איחור ב'תור'מתוך הספר ותורת שעשעי   ובן יונה או תור לחטאת (יב, ו) ובגמ' כריתות (כח.) רבי שמעון אומר, בכל מקום תורין קודמים לבני יונה, יכול מפני שהם מובחרים מהם, תלמוד לומר ובן ...

 פרשת תזריע צו הבאהמתוך הספר ותורתך שעשעי    זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן (יד, א) כתב הרמב"ן והובא אל הכהן - יאמר שתהיה זאת תורת המצורע ביום שירצה ...

 פרשה ומעשה לפרשת מצורעכוס הפלא תורתנו הקדושה בפרשתנו, פרשת מצורע מתארת לנו כיצד מפנים מבנה שלכאורה טמא, וזה לשון התורה:  וציוה הכהן ופנו את הבית בטרם יבוא הכהן וכו', ולא יטמא כל אשר ב...

 פרשה ומעשה לפרשת תזריעטהרת וקדושת הילדים   פעם נשאל הגאון מווילנא מה הקשר בין תחילת פרשתנו לבין סוף הפרשה הקודמת פרשת שמיני שכתוב בסופה "להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנ...

 מקור מצוות וחיוב הסיבה- מתוך הספר חקת הפסח ח"ג   בגמ' פסחים (קטז:) בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר 'והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' ל...

 בע"ה   ליל שימורים לֵיל שִׁמּוּרִים אוֹתוֹ אֵל חָצָה / בַּחֲצוֹת לַיְלָה בְּתוֹך מִצְרַיִם כְּיָצָא / גִּבּוֹר עַל אֱדוֹם יֶחֱצֶנּוּ כְּחָצָה / דּוֹד מַעֲרִיב עֶרֶב וּנְז...

מידע אישי

7 חידושים
0 תגובות
35 נקודות
שם: אלון ארביב
יהודי פשוט
מין: גבר
תאריך לידה עברי: כ"ב במנחם אב התשל"ה
נתניה
שירות צבאי/לאומי: צבאי
מקום עבודה: בית הדין הרבני
תאריך הרשמה: 4/18/2024