chiddush logo

truekab

כל החידושים של truekab | כל התגובות של truekab

 אברהם ישב אחרי ברית מילה באמצע יום בחוםהעניין הוא שברית מילה מסמל התפטרות מהרצון לקבל לחתוך את הקליפהמעצמך.ואחרי שאברהם נהיה בתכונת ההשפעה אז הוא ניכנס לגילוי הבוראהגדול מאוד גילוי לכל הכיוונים ...

 אסטרולוגיה ועולם האמתהחבר שלי דוד גורביץ למד אסטרולוגיה כ שנתיים ואנחנו לפעמים יושביםאיתו ופותחים מפות אסטרולוגיות של בני אדם שונים ומשונים ואתה רואהאיך האדם באמת - מי הוא באמת! ואי אפשר להסתיר ...

 גילוי הרשעיםפתאום לדוגמה אתה רואה שאדם שמח בזה שהוא גונב - אז זה רשעששמח ברשעותו.ואצלי זה התגלה באדם אחר ולא בתוכי.אחר-כך אתהרואה שהאדם הזה לא רוצה תיקון שלו בחכמת הקבלה וזה ניקרא שזהרשע אבל לא ...

 חייב להיות כיסוי דחסדים על לחם ביזיוןחייב להיות כיסוי דחסדים על לחם ביזיון ,זאת אומרת שאסור שיהיהגילוי עריות מקבלה ישירה של האור,גילוי חכמה בלי חסדים זה גילויעריות.וניתן דוגמה מהעולם הזה למשל את...

 עניין החטא דעל מנת לקבל לעצמו בלבדאני שמתי לב כשאתה למשל נותן למישהו מתנה נגיד בכסף והמתנה היאיותר ממה שהוא או היא יכולה לשאת אז העיניים דולקות אצלהם בצורהשל רוע - ומדוע זה קורה - כי כל אחד יכול...

 בכדי להיות צדיק צריך להיות אדם גדול מאודלפי הגדרת חכמת הקבלה צדיק זה מי שמצדיק את השגחתו יתברך ויתברךובאיזו מידה ?צריך להצדיק את כל פעולות הבורא על כל הניבראים בכלהזמנים!זאת אומרת שצריך להשיג הש...

 איך אני הגעתי לחכמת האמתאני הייתי בן 23 ועבדתי כמרצה במקצועות התיכנות,ואחר-כך עוד כשנהעבדתי כמתכנת והעבודה הייתה כיגיעה גדולה בשבילי - מאמץ למוח כיזה בכלל לא היה טבעי בישבילי העבודה הזאת.ואז ניש...

 בעל הסולם על מלחמות עולם שלישית ורביעיתבעל הסולם כותב שהרצון עובר 4 שלבי התפתחות יש בקבלהנושא כזה 4 בחינות דאור ישר 4 אותיות של שם הויה.ולכן גםהתפתחות האגו יהיה ב 4 בחינות היינו אם לא ניתקן בעצמ...

 האם כדאי לאדם להיוולד בעולם הזה?ואם אנחנו מסתכלים על חיים שבעולם הזה שהוא רוב ייסורים ועבודהוטירחות  ואם ניסתכל על זה בסכום של כל התענוגים והייסורים ניראהשיש לנו בערך 80% ייסורים ואולי בקוש...

 ואכלת ושבעת ובירכת את יהוה אלהיךואנחנו יודעים שהדברים האלה קיימים בבירכת  המזון ויש את אותםהדברים ברוחניות.מתי האדם יכול לקבל את האורות - רק כש יש לותאבון לרוחניות וכלי שך אדם הוא מוגבל בעת...

 רבי יוחנן הקובר את בניוהעניין של קובר את בניו ,היינו קובר הבנות שלו בתורה הקודמותומתעורר לדעת חדשה בחכמת האמת כי כל פעם צריך להתחיל להשיגמהתחלה - מבראשית מדף ריק.

 ייסורי האהבהייסורי האהבה זה כשהאדם סובל מזה שלא נמצא בקשר עם הבורא,ומשתוקק אל הקשר הזה זה כשהאור מאיר מרחוק כבר אבל עדיין לאמתלבש בכלים.

 הבן אדם מסתיר מעצמו את האמתאדם מטבע שלו קשה לו לעשות לעצמו כאב ולכן האדם מעדיףלשקר לעצמו ורק אלו שמקיפים אותו הסביבה מזכירים לו שהואנמצא בשקר ומראים לו סימנים לעשות צעדים לכיוון האמת.וזהמה שכתוב...

 וצריך להתחיל לימוד הקבלה מהתורה הגלוייהוצריך להתחיל לימוד הקבלה מהתורה הגלוייה,ומה הכוונה ?והעניין הוא כש האדם מגיע ללמוד חכמת הקבלה הוא לא מביןלא מימינו ולא משמאלו ולכן צריך להתחיל לגלות לו את ...

 צריך לגלות חכמת הקבלה בצורה ניסתרתצריך לגלות את החכמה האלוקית בהסתר ,היינו מגילת אסתר.כי כש האדם קורה את התורה בצורה גלוייה לגמרי אז אין לועבודה משלו בכלום ולכן צריך לגלות את החכמה בצורה שללגלות...

מידע אישי

64 חידושים
19 תגובות
358 נקודות
שם: Michael Levi
למדתי קבלה כ 9 שנים בהתחלה אצל רב לייטמן אחר-כך אצל רב גוטליב
מין: גבר
תאריך לידה לועזי: 13/08/1977
תאריך הרשמה: 9/26/2011