שניאור

תאריך הרשמה: 1/1/2012
חידושים: 4680 חידושים
תגובות: 22 תגובות
ניקוד: נקודות
שם: שניאור
מין: גבר
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: 11/24/1973
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: אמי"ת
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: מכללת ת"א
שירות צבאי/לאומי: חיל אויר מצ"ק כנף
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של שניאור | כל התגובות של שניאור

  יום חמישי כ"א טבת - שמות   הדאגה – סיבה לצרה ר"ל בפרשתנו נאמר "וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. וישמע פרעה גו' ויבקש להרוג את משה ויברח משה גו'" (ב, יד-טו).&...

    המגזין השבועי של אתר בית חב"ד ב"ה מתלבטים האם להביא עוד ילד לעולם?   קוראים וקוראות יקרים, יש לכם משפחה? אתם מתלבטים בשאלה האם ללדת ילד/ה ...

 "תורה-אור" ד"ה "מי שם פה" סעיף המתחיל 'והנמשל יובן': "כי יש בחי' מעלה", צ"ל: "וכן יש מעלה".באנחות לבד לא נוושע. האנחה היא רק כפת המנעול לפתוח את...

 הכרזת אאמו"ר [הרש"ב] באחת ההתוועדויות: כשם שהנחת תפילין בכל יום היא מצוה מדאורייתא על כל יהודי, מבלי הבדל אם הוא גדול בתורה, או איש פשוט - כך חוב גמור על כל יהודי להקדיש כחצי שעה מחשבה...

 (כ"ק אדמו"ר שליט"א [הריי"צ נ"ע] פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:) כשרואים מים - על כך אומר הבעש"ט: כשרואים מים יש לאמר שהבעש"ט אומר שזהו סימן ברכה.