שניאור

תאריך הרשמה: 1/1/2012
חידושים: 4830 חידושים
תגובות: 22 תגובות
ניקוד: נקודות
שם: שניאור
מין: גבר
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: 11/24/1973
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: אמי"ת
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: מכללת ת"א
שירות צבאי/לאומי: חיל אויר מצ"ק כנף
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של שניאור | כל התגובות של שניאור

  מס' 1577, ערב שבת-קודש פרשת ויקהל-פקודי / החודש, כ"ו באדר ה'תשע"ז (24.03.2017) צעירי אגודת חב"ד יוצא לאור על-ידי המרכז לעזרי שליחות ת"ד 14 כפר חב"ד...

  יום חמישי כ"ה אדר - ויקהל-פקודי   משכון ולא חורבן! בתחילת פרשת פקודי נאמר "אלה פקודי המשכן משכן העדות". ומפרש רש"י "המשכן משכן – שני פעמים, רמז למקדש...

 אאמו"ר [הרש"ב] אמר: האמת היא דרך המיצוע. נטיה לימין - להחמיר על עצמו ולמצוא חסרונות באישיות העצמית או עניני עבירות שהם לא כפי האמת; נטיה לשמאל -להקל על עצמו, לחפות על חסרונות אישיים או...

 בשלשה כלי שרת - אהבת ה' אהבת התורה, אהבת ישראל - צריכים צעירים בני תורה לגשת לעבוד בכרם ה' צבאות, לקרב לב אחיהם לקיום מצוות מעשיות וקביעות עתים לתורה- מבלי התחשב עם מחלת המפלגות. והאמת הגמור הוא...

  'הושיענו' אחר שיר של יום, אומרים הן בחול הן בשבת, יום טוב, ראש השנה ויום הכפורים.