טל סייג

כל החידושים של טל סייג | כל התגובות של טל סייג

מרחב חומר וזמן ראשי תיבות "מחוז" כי כללות העניינים האלו הם המחוז שבו אנו חיים ומרחב זה קו חטה בעץ הדעת טוב ורע בחינת חסד בחינת אברהם וחומר הוא גפן בחינת גבורה בחינת יצחק ותאנה זה זמן בחינ...

מקץ:   מקץ ראשי תיבות משא ומתן בדין קבעת עיתים לתורה ציפית לישועה.   ויש קביעת עיתים לתורה שהיא בעצמה ציפייה לישועה כי התכליתות הגאוליות שנועדו להתממש בעולם ולהתגשם בעולם האמו...

ציצית וחנוכייה:   הקשר בין ציציות לחנוכייה שחנוכייה היא אלה לראותם בלבד והציציות נועדו כדי למנוע מצוות לא תתורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם שהם עין רואה ולב חומד כלומר כלי הראייה של אלה לראו...

משיח עניינו חמש חמישי, כי מחניהם הכללי ביותר של התריין משיחין הוא המחנה החמישי בהיכל הפנימי התוכי בטופס הא' של היכלות מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא והוא חמש, חמישי משיח ויש שני משיחים בן יוסף ובן ...

כול דבר שיש בו צינורות יש בו רצון כי רצון אותיות צנור והצומח והחי הלא מדבר והחי המדבר התבוני הבני אדם מורכבים ממלא צינורות צינורות דקים דקים בתוך גופם ומתוך כך שהם כולם קרויים יצורים חיים הרצונות ה...

תניא איגרת התשובה פרק א' וזלשה"ק: (פירוש שאף על גב שלעניין קיום מצוות עשה גדולה שדוחה את לא תעשה. היינו משום שע"י קיום מצוות עשה ממשיך אור ושפע בעולמות עליונים מהארת אור אין סוף ברוך הוא (...

"חיים שאל ממך..." מזמור כ"א, פסוק ה'.   ידוע שהעניין נסוב על בקשת משיח לקבל חיים מהשם ודע שמשיח עתיד יום יבוא אחד להיות בשר ודם ילוד אב ואם תוצר טיפה סרוחה עפר רימה ותולעה ...

פלא – שטן – אים (פלסטינים).   דע שיש 3 ערוצים שהאדם באשר הוא חושב וחוכך בנפשו על ידיהם למלא את חסרונו בתור ברייה חסרה כדלהלן:   האחת הפשוטה והטבעית היא בדרך הטבע והמציאות והשפ...

סנהדרין דף נ"ד עמוד ב': "אזהרה לנשכב מניין? תלמוד לומר לא יהיה קדש מבני ישראל ואומר וגם קדש היה בארץ עשו ככל התועבת הגוים אשר הוריש וגומר. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר: אינו צריך, הרי ...

חידושים כלליים על תהילים:   תהילים גימטרייה 495 כפול 2 990 גימטרייה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלו אנו מתפללים ואליו אנו מכוונים את קריאת התהילים שלנו.   תהלים גימטרייה 4...

סנהדרין דף צ"ז עמוד ב': " ולא בכסף תגאלו - לא בתשובה ומעשים טובים"   יש דברים שאין להם תקנה על ידי תשובה שנעשית אחרי עברה על חטא עוון אשמה פשע רשע ורוע באשר הם אלה מלכתחילה...

הלכות תפילין:   חומרה יתרה יש להדגיש להיות מפונה כמו שצריך בכרס התחתון מצואה ופסולת אוכלים לפני שמניחים תפילין כי תפילין הוא בחינת אמונה וגימטרייה אמונה גימטרייה צואה ולכן המניח תפילין ו...

הלכות ציצית רב כתיות:   1). שלא לברך על הציצית והטלית הקטן כול בוקר הברכה משום ספק ברכות להקל ושב ואל תעשה עדיף שכן ממילא היא נמצאת על גופו של האדם כול היום.   2). שלא להקפיד...

מזמור קט"ז פסוק י"ג: "יברך יראי ה' הקטנים עם הגדולים".   דע שיש דרגות ביראת השם וגם הדרגות הנמוכות ביותר של בחינת יראת השם שמחזיק האדם לעצמו זוכות מעם השם יתברך לברכה...

דע שבכול יהודי ויהודייה מהירא ביותר ויראה ביותר עד המתבולל/מתבוללת האחרונים שני המשיחים משיח בן יוסף ומשיח בןדוד ממדור מושבם בקן ציפור זורקים ניצוץ של משיח בנרנח"י (נפש רוח נשמה חיה יחידה) שלהם ג...

מידע אישי

142 חידושים
0 תגובות
710 נקודות
שם: טל סייג
תלמיד ישיבה בירושלים בן 44 חוזר בתשובה
מין: גבר
תאריך לידה עברי: ט תמוז התשכ"ט
תאריך לידה לועזי: 25/06/1969
כתובת: עין יהב,תיכון: תיכון
שירות צבאי/לאומי: סדיר
מקום עבודה: תלמיד ישיבה
תאריך הרשמה: 12/2/2012