chiddush logo

מדוע אוכלים מצה בפסח?

נכתב על ידי maor_tz, 7/8/2010

 מדוע אוכלים מצה בפסח?

נמצאים אנו בימים האחרונים לקראת ליל הסדר,לקראת חג חירותינו, ולכאורה, ישנה שאלה מתבקשת, מה הקשר בין אכילת מצה שמורה שחובה עלינו לאוכלה בלילה הראשון עבור קיום מצוות אכילת מצה לבין חג החירות? הרי לכאורה אין שום קשר חוץ מענין שלא הספיק בצקם להחמיץ, הרי גם ענין זה לא ברור ואפשר לשאול סוף כל סוף מדוע מסובב הסיבות הקב"ה כיוון שיקרה דבר כזה ולא יספיק בצקם להחמיץ, על כן צריכים אנו לברר מההענין במצה שמורה לחג חירותינו?

כדין להבין זאת , צריך קודם כל להבין מה זהאומר המושג "חירות", היום יש כאלה שחושביםשחירות פירושה חופש, אני יכול לעשות כל מה שעולה על ראשי, כל מה שאני חפץ, אך אין זה פירוש של חז"ל למושג חירות, חז"ל מפרשים "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה", והרי קשה לכאורה להבין זאת,בן חורין זה מי שעוסק בתורה?! הרי יש כל כך הרבה מצוות ש"אי אפשר כבר לנשום", קם בבוקר נוטל ידיים, מתפלל, אתה בא לאכול צריך לברך, אתה בא לישון צריך קריאת שמע שעל המיטה וכו' ולכאורה זה לא חירות זה לא חופש זוהי עבדות הכי גדולה שיש?!
אלא שהמושג חירות פירושו הוא אחר, פירושו שהאדם לא משועבד ליצריו לחומריות שיש לו, אלא אדרבה הוא שולט על יצריו, התורה הוא המתכון של המתכנן איך להשתלט ולנתב את היצרים לכיוון הנכון, ואם כן חירות זה שאדם בן חורין מיצריו וחומריותיו, הוא יודע ושולט עליהם ולכן אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה שעל ידי תורה הקדושה הוא לא משתעבד ליצריו תאוותיו וחומריותיו אלא עושה את מה שהוא רוצה בפנים באמת.
ועל פי האמור הנ"ל נבין למה אוכלים מצה שמורה דווקא בליל הסדר, בחג חירותינו, המיוחד במצה שמורה זה שהינה קמח ומיים בלבד בלי שום תוספות חיצוניות,  אך ורק הצורך לקיום העיסה בלבד, ואם כן דווקא לשיא חג החירות דהיינו ליל הסדר שמבטא את החירות האמיתית, אי השיעבוד ליצרים דווקא אז אוכלים מצה שמורה שמסמלת את החירות האמיתית לבן אדם שאינו משועבד לשום תוספת חיצונית אחרת אלא ל-ד' בלבד.
יהי רצון שנזכה להגיע למדרגה גבוהה של חירות שזה דווקא על ידי עסק התורה הקדושה וכמו שאמרו חז"ל "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" ומתוך כך לביאת משיח צדקנו ולבנין אריאל אמן ואמן.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע