פנינה יומית... כא אדר

נכתב על ידי שניאור ב-19/3/2017

 

יום שישי י"ט אדר - כי תשא

 

מדוע נרמז משה בכיור דווקא?

הכיור אשר ממנו קידשו הכהנים ידיהם ורגליהם, נשתנה משאר כלי המשכן, שהם מנויים בפרשיות תרומה ותצווה, והכיור נמנה בפני עצמו בריש פרשתנו. ובטעם הדבר כתבו המפרשים (ספורנו ל, יח. וראה גם חזקוני שם) שהכיור "לא הייתה הכוונה בו להשכין שכינה במקדש" ככל הכלים, אלא רק "להכין את הכהנים לעבודתם", ועל כן "לא הוזכר למעלה עם שאר הכלים" להיותו רק הכנה לעבודה ולא חלק מעבודת השכנת השכינה עצמה.

נמצא שהכיור דרגתו נמוכה לכאורה משאר הכלים, להיותו הכנה בלבד לעבודה ולא חלק מהעבודה עצמה.

אמנם, דווקא בכיור רואים ענין שלא מצינו דוגמתו בשאר הכלים, שיש בו ענין המרמז על משה רבינו, וכמו שנאמר בגמרא (זבחים כא, ב) אשר שיעור הפחות ביותר של הכיור הוא "כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו", והוא כנגד ארבעת המתקדשים בימי המילואים, הלא הם משה אהרן ושני בניו. ונמצא מעלה מיוחדת בכיור, שדווקא בו יש עניין המרמז על משה, שהוא נעלה יותר מן הכהנים, ועבודתו מרוממת יותר.

ויש לבאר זה בעבודת האדם, ששני הדברים – היות הכינור הכנה לעבודה, וזה שנרמז בו משה – קשורים זה בזה:

ההכנה כללית לגשת לעבודתו ית' המרומזת בכיור היא "ורחצו את ידיהם ואת רגליהם", שיהודי צריך "לרחוץ" עצמו מהעניינים הבלתי רצויים, לכופף את יצרו ותאוותיו ולהכין עצמו לעבודתו ית'.

אך למרות היות עבודה זו "הכנה" בלבד, ומתעסק ב"להתרחץ" מעניינים נחותים, הרי דווקא "הכנה" זו היא הפועלת "אתכפיא סטרא אחרא", כניעת היצר הרע, והקליפה. דווקא בעבודה זו רואים שלמרות שיש באדם ענין בלתי רצוי ויצר הרע, הרי הוא מבטל ומכניע את רצונותיו ויצרו ומקבל עליו מלכות שמים, ועבודה זו חביבה ביותר על השי"ת יתר על העבודה עצמה הבאה לאחר מכן!

ולכך נרמז בכיור דווקא עניינו של משה, כי עבודה זו של ההתגברות על היצר הרע והסטרא אחרא, מבוססת היא על "קבלת עול" והתבטלות למי שאמר והי' העולם, וזהו עניינו של משה – עניין ה"ביטול" אליו ית' כמבואר בסה"ק (ראה תו"א צט, ג).

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 196 ואילך)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
תגובות ודיון על החידוש (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה