chiddush logo

חג פסח-ביטול ע"ז

נכתב על ידי יוסף, 8/3/2010

בס"ד

פסח- חג ביטול ע"ז

בפרשת כי תשא שקראנו לא מכבר לאחר חטא העגל מצווים ישראל במספר מצוות הראשונה שבהם איסור עבודת עבודה זרה ולאחריה מצוות חג הפסח ולאחריה עוד מספר מצוות

נשאלת השאלה מה הקשר בין שתי מצוות אלו? (לגבי הקשר לשאר המצוות עיין שם בספורנו באריכות)

אור החיים הקדוש מסביר שם (שמות ל"ד י"ח):"טעם מצווה זו כאן לציין כי כן אלה תיקוני החטא שקודם (חטא העגל) כאומרם ז"ל כי החמץ היא בחינת אל אחר ולזה צוה ה' ביתר שאת לשמור את הדבר" לפי פירושו יסוד איסור עבודה זרה קיים בפסח באיסור אכילת חמץ

אך לכאורה קשה כי המצוה בפס' י"ח היא מצוות "את חג המצות תשמור" ולא "לא תשחט על חמץ דם זבחי" שמופיעה רק בפס' כ"ה

אולי ניתן לראות את הקשר בין שני מצוות אלו בכיוון קצת שונה

יסוד מצוות ליל הסדר היא להגביר את האמונה בקב"ה ונטיעת האמונה בלבותינו ולבות בנינו ("והגדת לבנך") ע"י ספור מעשה יציאת מצרים  מכח האמונה בקב"ה ממילא אין נטיה לעבוד עבודה זרה.

כבר ביציאת מצרים עצמה מובלט התגברות הקב"ה על כל תועבות מצרים

שמות י"ב י"ב: "ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים"

שמות י"ד ט'-י': "לפני בעל צפון... ופרעה הקריב" בתרגום יונתן שם: "ופרעה חמא טעוות צפון משתזיב וקריב קדמי קרבנין" ולאחר מכן פרעה ומצרים טובעים בים.

שחיטת אלהי מצרים לקרבן פסח המלבי"ם (מלכים ב' כ"ג כ"א) כותב: "שגם פסח מצרים היה עיקר עניינו לבטל תועבת מצרים שהיו עובדים למזל טלה"

ע"י יציאת מצרים ישנה הכרה בגדולתו של הקב"ה מול טעויותיהם של עובדי העבודה זרה ובליל הסדר מודגשת גדולתו של הקב"ה (לכן גם לא מוזכר משה שלא יבואו  לומר שהוא הוציאנו ממצרים ולהחמיץ את המטרה).

במשך הדורות מצאנו כמה קישורים בין הפסקת עבודה זרה לבין יציאת מצרים ופסח.

יהושע ה' ט': "היום גלותי חרפת מצרים" ופסוק י' "ויעשו את הפסח" המלבי"ם שם "היום גלותי –כי עוד לא הטהרו מגילולי מצרים ששם היו ערלים" חלק השעבוד בגלולי מצרים היה חוסר קיום מצוות המילה ולכן רק אחרי קיומה ניתן לעשות הפסח.

בהמשך גדעון הוא ירובעל לפני שהוא מבער את מזבח הבעל ואשרתו בא בטענה למלאך ה' (שופטים ו' י"ג): "ויש ה' עמנו ולמה מצאתנו כל זאת?" רש"י שם "פסח היה אמר לו אמש הקרני אבא את ההלל ושמעתיו שהיה אומר בצאת ישראל ממצרים ועתה נטשנו" הזריעה של האמונה בה' ע"י יואש בבנו גדעון בליל הסדר הקימה שופט שיושיע את ישראל מידי מדין בעזרת "שלש מאות האיש המלקקים" שלא היו מורגלים לכרוע לפני עבודת כוכבים

גם יאשיהו בער הע"ז מהארץ ואח"כ עשה פסח (מלכים ב' כ"ג כ"א)

וכן חזקיהו עשה פסח ולאחר מכן בער הע"ז מן הארץ (דברי הימים ב' ל' א')

כמו כן בנבואות שונות מוזכר שכחת יציאת מצרים כחלק מהתחלת הדרדרות לעבודה זרה לדוגמא שופטים ב' י"א-י"ב: "ויעבדו את הבעלים ויעזבו את ה' אלהי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים וילכו אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיהם וישתחוו להם ויכעיסו את ה'"

וכן מלכים ב' י"ז ז' "ויהי כי חטאו בני ישראל לה' אלהיהם המעלה אותם מארץ מצרים מתחת יד פרעה מלך מצרים וייראו אלהים אחרים"

לפי כל הנאמר לעיל ניתן אולי לומר כי ע"י "את חג המצות תשמור" נוטעים בלב כל איש מבני ישראל את האמונה בקב"ה (חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים) ומתוך כך נצלים מנפילה לע"ז ולכן נסמכו מצוות אלו.

יה"ר שנזכה לזכור יציאת מצרים להנחילה לבנינו ובנותינו לעבוד את ה' בלבב שלם ולא לפול לשום חטא

                        פסח שמח וכשר.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע