ליקוט מביאור הנצי"ב לתורה – פרשת בראשית.

נכתב על ידי אורן מס, 14/10/2017

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 ליקוט מביאור הנצי"ב לתורה – פרשת בראשית.

הקדמה:

הנצי"ב (מתוך ויקיפדיה):: הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, (כונה בפי בני דורו: ר' הירש לייב) (כ"ט בחשוון ה'תקע"ז20 בנובמבר 1816 – כ"ח באב ה'תרנ"ג10 באוגוסט 1893) הידוע בשם הנצי"ב מוולוז'ין, היה ראש ישיבת וולוז'ין ומגדולי התורה במזרח אירופה במאה ה-19.

לימוד התורה עשוי, לדבריו, משני יסודות: הקבלה(המסורת) והפלפול. (בלשונו- "אש-דת", הדת היא המסורת, והאש היא הפלפולהמשתלהב). הגאונים, מתוך קרבתם לתקופת התלמוד "כל דבריהם דברי קבלה".לעומתם הראשונים נזקקו להגיע לפירושיהם מתוך היקש שכלי ופלפול.בלימודו שילב את שתי הדרכים, חתר אל יסודות הגאונים והשלימם בסברות הראשונים,

הראי"ה קוק למד מפיו. בנו של הראי"ה, הרב צבי יהודה קוק, קרוי על שם חותנו מאשתו השנייה, הרב צבי יהודה רבינוביץ' תאומים (אחיו התאום של האדר"ת), ואולי גם לכבוד הנצי"ב.


מתוך הקדמתו לפירוש "העמק דבר": "להוכיח כי אין בהם (בדברים הכתובים בתורה) שינויים ויתורים, הכל במעמקי הפשט סדורים".


פרשתבראשית

א,ה: ויהיערב ויהי בקר: כיצד היה ערב ובקר יחד? הנצי"ב: "בשעה שהיה ערבכאן היה בוקר במקום אחר על פני אורך התבל". פירוש פשט לחלוטין.


א,יא: עץפרי: במה שונה העץ מהשיח? הנצי"ב: "טבע העץ משונה מזרעים שאינםצומחים אלא מזריעה ולא מהקנה שלהם, מה שאין כן אילן, מרכיבין ענף וצומח אילן, וזהו'עץ פרי' - בעצו נכלל הכח של הפרי". הפרי בעץ צומח מעצו, בשיח – מהזרעשבאדמה.


א,כו: נעשהאדם: במה האדם מיוחד משאר המינים? הנצי"ב: "כל המינים נבראובאופן שכל מין שווה בתכליתו ובתכונתו, מה שאין כן האדם, עלה במחשבתו שיהא בשתיתכונות: האחת יהא דבוק באלוהיו עומד ומשמש בארץ כמלאך בשמיים, והשנייה, שיהאמדיני ועושה צרכיו, אף על גב שמכל מקום יעשה רצון ה', אבל אינו במעלההראשונה". הבנתי, החיות קבלו משימת הישרדות ופריון, דהיינו חיי ארץ בלבד,והאדם קבל משימה לקשר בין שמיים וארץ, אמנם בדרגתו המוגבלת ולא כמלאך.


ב,יח: אעשהלו עזר כנגדו: מהו 'כנגדו'? הנצי"ב: "יש לעשות העזר, שהיא האישההראויה לכל אופן שיהא באיש, והיינו 'כנגדו' – איך שיהיה נצרך לעזר תמידי לפיתכונתו". לכל איש – יש להתאים כנגדו בדיוק, מה שמתאים לו.


ד,יט: ויקחלו למך שתי נשים: מדוע 'לו' (אפשר היה 'ויקח למך')? הנצי"ב:"בדורות הלו היו הכל מרבין לקחת נשים ולהוליד בנים ... אבל למך לקח 'לו',היינו להיות לעזרו בהליכות העולם". למך התכוון בנשים אלה דווקא לעזרולתקן את העולם, ולא רק כדי להוליד בנים. מעניין.


ד,כב: ואחותתובל קין – נעמה: מה מרמז שמה של נעמה? הנצי"ב: "וזוהי נעימותהאישה שלא תבקש מותרות הרבה ... ואינה מטרדת דעת בעלה יותר משהוא רוצה בדעתעצמו". זוהי האישה נעימה.


ו,ג: לאידון רוחי באדם: מהי 'רוח האדם'? הנצי"ב: "'רוח האדם' הוא אשר שםה' בו ביחוד שכל אנוש, ולמעלה מזה מי שזכה לרוח ודעת תורה". רוח אדםהוא לימוד תורה. נקודה.


שבת שלום,שנזכה לפתוח את השנה במבט כללי על העולם, להבין את הכוח שבנו ואת המיוחדות שבאדם,בזוגיות עם אשתו המתאימה לו, ולאפשר לרוח – לעוף ולהתרחב, אורן, בן וכו'.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן


חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה