אורן מס

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)
כל החידושים של אורן מס | כל התגובות של אורן מס

 לקט מהרוקח לפרשת ואתחנןדברים ג,כד: אתה החילות: מדוע משה לא מבקש מיד את בקשתו ותחינתו 'אעברה נא' (פסוק כ"ה)? הרוקח: "'אתה חונן לאדם דעת' (ואחר כך מבקש 'חננו מאתך'), יסדיר...

  ----------------------------------------------------------------------------- לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת ואתחנן דברים ג, כז: עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימ...

 לקט מהרוקח לפרשת דבריםדברים א,לא: וּבַמִּדְבָּר, אֲשֶׁר רָאִיתָ, אֲשֶׁר נְשָׂאֲךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, כַּאֲשֶׁר יִשָּׂא-אִישׁ אֶת-בְּנוֹ--בְּכָל-הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הֲלַכְתֶּם, עַד-בֹּאֲכֶם עַד-...

 --------------------------------------------לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת דברים דברים א,ה: בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת: ש: מדוע רק בסוף הדרך לפני הכניסה...

 לקט מהרוקח לפרשת מסעיבמדבר לד,ז: מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר: מהו לשון 'תתאו'? הרוקח: "תכוונו בשיפוע". הכוונה שלא יהיה דווקא קו ישר בין הים להר ההר אלא כיוון כללי תוך התחשבות בתו...

   ---------------------------------------------------------------------------------- לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת מסעי במדבר לג, ב: ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, ...

 לקט מהרוקח לפרשת מטותבמדבר ל,ג: איש כי ידור נדר: מדוע באה פרשת נדרים בסמיכות לסיפור המלחמה במדין (פרק ל"א)? הרוקח: "כי בשעת מלחמה נודרים. ועוד, ומה המחריש לבתו ולאשתו למ...

 --לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת מטות במדבר ל, ג: איש כי ידור נדר לה': תובנה: בשונה מן החוק הדמוקרטי הנהוג היום, בתורה יש הבדל בין דינים החלים על איש מאלה החלים על אישה. פסוק...

לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת פינחס במדבר כה, יח: כזבי בת נשיא מדין אחותם: ש: אחות של מי הייתה כזבי? ת: מדין הוא בנם של אברהם וקטורה (בראשית כה, ב) ולפיכך כזבי היא אחותם של ישראל...

 לקט מהרוקח לפרשת פינחס במדבר כו,ב: שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבותם כל יוצא צבא בישראל: מה המיוחד בגיל 20 דווקא? הרוקח: "בן י"ח לחופה ובב' שנים יקיים פרי...

 לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת בלק במדבר כב, ב: את כל אשר עשה ישראל לאמורי: תובנה: הפעולה הראשונה בסדרת פעולות עושה את הרושם החזק ביותר. בלק התרשם דווקא ממה שעשה ישראל לאמורי...

 לקט מהרוקח לפרשת בלק במדבר כב,יז: ולכה נא קבה לי את העם הזה: מדוע כאן אמר 'קבה' ובעם הראשונה אמר 'ארה' (ו)? הרוקח: "בלק חשב לפי שאמרתי 'ארה לי את העם הזה' שהיא יותר מן 'קבה', לכך אמר ...

 לקט מהרוקח לפרשת חוקתבמדבר כ,יג: ויקדש בם: מהו 'ויקדש', ובמי נקדש? הרוקח: "הראה קדושתו בם, שלא החניף למשה ולאהרן, ולכך לא ניתן לימחל לשני הצדיקים הללו, שאם יבואו משה ואה...

   ---------------------------------------------------------------------------------- לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת חוקת במדבר יט, ב: זאת חוקת התורה: תובנה: תוקפה של...

 לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת קורחבמדבר טז, יג: המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש: תובנה: דתן ואבירם (וכנראה גם יתר עדת קורח) הכירו בכך שארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ...

מידע אישי

491 חידושים
7 תגובות
2484 נקודות
שם: אורן מס
מנהל הוצאת ראובן מס, תושב דולב. מפרש את התורה בדרך פשט בלבד, רק התורה ומוחי הקודח, בלי להסתמך על חז"ל, רש"י ומפרשים אחרים.
מין: גבר
תאריך לידה עברי: י"ג אייר תשי"ב
תאריך לידה לועזי: 05/08/1952
כתובת: דולב,דולב
טלפון: 0504592010
תיכון: תיכון עירוני ג', חיפה
על תיכוני: מרכז הרב, 6 שנים אחה"צ
לימודים גבוהים: האוניברסיטה העברית
שירות צבאי/לאומי: צבא, גולני
מקום עבודה: הוצאת ראובן מס
תאריך הרשמה: 2/26/2013