אורן מס

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)
כל החידושים של אורן מס | כל התגובות של אורן מס

 לקט מביאור הרוקח לתורה – פרשת מקץ מא,לד: יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ: האם יוסף העז להשיא עצהלפרעה? הרוקח: "פונה ליועציו ולעבדיו (יעשה, בלשון נסתר), כי איך ייתן נער עצה למל...

 לקט מביאור אי"ם – "תורה ככתבה" לפרשת מקץ  מב, טז: שלחו מכם אחד... ואתם האסרו: ש: מדוע אחרי שלושת ימי המאסר יוסף משנה את דרישתו ומציע שאחד ייאסר והיתר יחזרו להביא האח הק...

 לקט מביאור אי"ם – "תורה ככתבה" לפרשת וישב לז, ג: וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים: ש: והרי בנימין צעיר מיוסף, ומדוע כונה יוסף 'בן זקונים'? ת: עבור...

 לקט מביאור הרוקח לתורה – פרשת וישב   לז,ב: אלה תולדות יעקב, יוסף: מה מקור הביטוי 'תולדות'? הרוקח: "תולדות המאורעות, כמו מה יילד יום". תולדות = יילד. ומדוע תולדותיו מסתכמים...

 לקט מביאור אי"ם "תורה ככתבה" – פרשת וישלח   לב, כח: ויאמר אליו, מה שמך? ש: מדוע חשוב ליעקב שם האיש שנאבק עמו? ת: כך יכול יעקב לדעת אם האיש הוא אדם רגיל או מלאך, כי מ...

 לקט מביאור הרוקח לתורה – פרשת וישלח   לב,ה: עם לבן גרתי: כיצד אומרים חז"ל "ותרי"ג מצוות שמרתי"? הרוקח: "צריך עיון, לא נשא שתי אחיות". לרוקח יש אומץ לש...

 לקט מביאור הרוקח על התורה – פרשת ויצא כט,יב: ותרץ ותגד לאביה: מדוע לא הגידה גם לאמה? הרוקח: "כי מה קורבה היה לה ליעקב?". יעקב הציג עצמו לרחל כבן משפחה מצד אביה, לכן לא ע...

 לקט מביאור אי"ם "תורה ככתבה" – פרשת ויצאכח, יא: ויפגע במקום: ש: מדוע דווקא "ויפגע" ולא "ויגיע"? ת: יעקב כיוון את הליכתו דווקא למקום הידוע כהר המוריה, לכן כת...

 לקט מביאור 'הרוקח' לתורה – פרשת תולדות  כה,עא: כי עקרה הוא (ה"א בחיריק): מדוע הוא (ה"א בחיריק) ולא היא? הרוקח: "גם הוא (יצחק) היה עקור (על פי יבמות ס"...

 לקט מביאור אי"ם "תורה ככתבה" – פרשת תולדות   כה, כא: ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו: ש: מדוע התפלל יצחק מול אשתו, בנוכחות רבקה, ולא התפלל בינו לבין אלוהיו? ת: חשוב היה ליצ...

 לקט מביאור 'הרוקח' על התורה – פרשת חיי שרה כד,ח: רק את בני – לא תשב שמה: מה לומדים מן המילה הממעטת 'רק'? הרוקח: "אבל בן בני ישוב שמה, יעקב". אברהם ניבא שיצחק לא ייצא מהא...

    לקט מביאור "תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת חיי שרה   כג,ח: ופגעו לי בעפרון בן צוחר: ש: מדוע דווקא 'ופִגעו' ולא 'והַפגישו אותי'? ת: אברהם מבקש לפגוש דווקא א...

 לקט מביאור בעל הרוקח לתורה – פרשת וירא יח,ח: ויקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה: אברהם ערבב חלב ובשר? הרוקח: "עד שיתבשל הבשר". כלומר מנה ראשונה חלבית, ואחר כך הגיע הבשר, משהסתי...

    לקט מביאור "תורה ככתבה" מאת אי"ם לפרשת וירא   יט,טז: ויתמהמה: ש: מדוע דווקא 'ויתמהמה' ולא 'השתהה'? ת: 'התמהמה' מבטא התלבטות: מצד אחד החיים, מצד אחר ...

 לקט מ"תורה ככתבה" מאת אי"ם – פרשת לך לך   יד,יד: וירק את חניכיו: ש: מדוע 'וירק' ולא 'ויספור'? ת: אברם ספר את כל אנשי ביתו, בלי לאפשר לאף אחד מהם לחמוק מהמפקד. לצורך ...

מידע אישי

422 חידושים
5 תגובות
2135 נקודות
שם: אורן מס
מנהל הוצאת ראובן מס, תושב דולב. מפרש את התורה בדרך פשט בלבד, רק התורה ומוחי הקודח, בלי להסתמך על חז"ל, רש"י ומפרשים אחרים.
מין: גבר
תאריך לידה עברי: י"ג אייר תשי"ב
תאריך לידה לועזי: 05/08/1952
כתובת: דולב,דולב
טלפון: 0504592010
תיכון: תיכון עירוני ג', חיפה
על תיכוני: מרכז הרב, 6 שנים אחה"צ
לימודים גבוהים: האוניברסיטה העברית
שירות צבאי/לאומי: צבא, גולני
מקום עבודה: הוצאת ראובן מס
תאריך הרשמה: 2/26/2013