זרע שמשון - פרשת שמות

נכתב על ידי DL2000, 6/1/2018

 קושי השעבוד הקדים את גאולתם
'וַיָקָם מֶלֶך חָדָש עַל מִצְרָיִם אֲשֶר לא יָדַע אֶת יֹוסֵף' : בגמרא {סוטה יא.}
מצינו דיש אומרים שלא היה זה מלך חדש, אלא רק נתחדשו גזרותיו, ומה שאמר שלא ידע את יוסף היינו שעשה עצמו כאילו לא ידעו. והיינו שהתחיל להשתעבד בישראל ולצער אותם ועשה עצמו כמי שאינו יודע את יוסף מה שעשה למען מצרים. יש לדקדק דיותר היה ראוי לומר אשר לא זכר את יוסף, והיינו שלא זכר את הטוב והחסד שעשה יוסף למצרים, ומפני מה דקדק לומר אשר לא ידע.
וי"ל עפ"י מה שאמרו חז"ל )ברכות נה.( מפני מה מת יוסף קודם אחיו מפני שנהג עצמו ברבנות. והנה מצינו במפרשים שאף שגזירת הגלות היתה שיהיו ישראל בגלות ת"ל שנים, מפני קושי השעבוד שהיה לישראל במצרים נתקצר מנין השנים של הגלות. ולכך עתה כשאמר מלך מצרים הבה נתחכמה לו וגו' והתחיל קושי השעבוד, אמר הכתוב ויקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, היינו שלא היה יודע מה שאירע ליוסף שנתקצרו שנותיו של בשביל רוב ההנאות ורוב הרבנות שלקח לעצמו יותר מן הראוי, וממילא מטעם זה עצמו גם להיפך, יתמעט לישראל ימי גלותם מפני קושי השעבוד שישים עליהם, ואדרבה לפי רוב השעבוד שיעשה לישראל ממהר בכך את זמן גאולתם. {'זרע שמשון' פרשתינו סוף אות ד}


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה