לקט מביאור הנצי"ב לפרשת תרומה

נכתב על ידי אורן מס, 14/2/2018

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 לקט מביאור הנצי"ב לפרשת תרומה


כה,ב: ויקחו לי תרומה: האם התרומה הייתה ברצון או בכפייה, כפי שמורה המילה 'ויקחו' במקום 'ויתנו'? הנצי"ב: "עיקר פירוש 'ויקחו' – בעל כורחם, ישבו שמאין וגבאין ליקח מכל אחד כפי הראוי ... מי שינדב ויפריש – כופין להביא ומעשין אותו (גורמים לו לעשות)". צריך לעזור לאדם לקיים את נדרו ונדבתו, גם אם נחוצה כפייה. מעניין.

כה,ח: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם: מה משמעות ה'שכינה בתוכם'? הנצי"ב: "כל פרטי המשכן מכוונים נגד כל פרטי העולם שברא היוצר יתברך, והוא שוכן בכלל העולם ... כך ההכרח לפי בניין העולם שנעשו הלולאות נגדם דווקא חמישים לולאות פרופות להקרסים, ואם יחסר אחד מהם הרי אינו בתואר העולם, ואין השכינה יכולה להיות בתוכם". הנצי"ב מביא תיאור מיסטי שהעולם בנוי ומחושב בדיוק כפי המספרים המדויקים המוזכרים בבניין המשכן. מעניין.

כה,יד: והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון בהם: מדוע דווקא על הארון והמזבח הושמו בדים לנשיאתם, ולא על כלים אחרים? הנצי"ב: "כוח הארון שהוא התורה, וכוח מזבח החיצון שהוא עבודה (תפילה), נישאים בכל דור ודור ממקום למקום, היכן שישראל גולים". שוב ביאור מיסטי לפשטן כמו הנצי"ב, המביא את חשיבות התורה והתפילה מכל יתר תחומי עבודת ה'.

כו,ה: מקבילות הלולאות אשה אל אחותה: מהו הדימוי של 'אשה אל אחותה'? הנצי"ב: "מצומצם זה לקבל זה (במקביל), כשתי אחיות". כאשר הבית קטן וצריך להשכיב לישון ילדים בצפיפות, אז אחות ישנה בצמוד ובמקביל לאחותה. כך שמעתי בעדות אמי שתחיה שיָשנה עם אחותה במקביל זו לזו, במיטה צרה, במחבואה מפני הנאצים בכל תקופת המחבוא.

כו,ל: והקמותָ את המשכן כמשפטו: מדוע צריך להיות 'כמשפטו'? הנצי"ב: "הייתי אומר דבשעת הקמה אין צריך לדעת משפט כל דבר על מה בא, משום הכי הזהיר הכתוב דגם בשעת הקמת המשכן יהיה 'כמשפטו אשר הראית בהר' – תבנית המשכן בבניין העולם". כיוון שמשפט העולם תלוי בבניין המשכן – הכל חייב להיות מדויק במידות, בחומרים וגם בכוונות. מעניין ומיסטי.

כז,ח: נבוב לוחות תעשה אותו: מדוע המזבח צריך להיות נבוב (חלול)? הנצי"ב: "שיהיו הלוחות נבובים ופתוחים מלמטה, ובשעת נסיעה היה בלא אדמה, ובכל הקמת המשכן מילאו אדמה, והטעם הוא משום דחובה הוא שיהיה מחובר באדמה ... 'מזבח אדמה תעשה לי' – שלא תבנהו על גבי כפים ולא על גבי עמודים, ובזה שהיה נבוב והיה מתחבר העפר שבלוחות לעפר הארץ, נעשה מחובר ממש". גישה חדשה ומעניינת, לא המשקל הוא הסיבה לחלילות הלוחות, אלא הצורך לעשות 'מזבח אדמה'.

שבת שלום מוקדמת (עקב המסע האותנטי בעקבות הלמד-הא), שבת של נדיבות לה', לזכות לשכינה בעולם מתוקן, לשאת אתנו תורה ותפילה בכל מקום, אורן, בן וכו'.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה