"עיני בנאמני ארץ" לפרשת ויצא לע"נ דיאמנטה בת פרלה ז"ל

נכתב על ידי izik28, 9/11/2018

 

בס"ד


ד"ת לשבת " ויצא" ט כסלו לעלון קול מהיכל"


     " עיני בנאמני ארץ"

---------------------------------------------------------------------------------

" מלאכים טובים "

יעקב מתבקש  ע"י הוריו, " קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך.. ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים" , אדם מצווה לישא אשה  ולהביא זרע של קייימא לעולם , מה שנלמד מפרשת בראשית," לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו" , במהלך הדרך הוא חולם את חלום הסולם " ויחלם והנה סלם מצב ארצה ומלאכי אלהים עולים ויורדים בו " מפרש רשי," עולים תחילה ואח"כ יורדים, מלאכים שליוהו בארץ אין יוצאים לחץ לארץ ,ועלו לרקיע וירדו מלאכי חוץ לארץ ללוותו " , ותמוה מה קשור  עניין הסולם לעניין זיווג יעקב ורחל ?

יעקב ורחל כסמל

בהגיע  יעקב לחרן  ,הוא רואה את באר המים שהיא  סמל לזיווג ", וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן  רבצים עליה .. והאבן גדולה על פי הבאר .... עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רעה היא ,ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ..ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו ,  וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך",בעל הטורים מפרש ששרתה עליו רוח הקודש אותה קיבל מאת הקב"ה בעת חלום הסולם ,"והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקמה צפונה ונגבה ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך" ,יעקב בראותו את רחל הבין שהיא  נשמתו התאומה ואודות לרוח הקודש ששרתה עליו הצליח לגלול את האבן מעל הבאר " כאדם שמעביר את הפקק ", כדברי רשי, רחל שראתה שעשה את כל המלאכה עבורה, קיבלה את נשיקתו כדברי רד"ק ,הבכיה של יעקב היתה מתוך המיית ושמחת הלב , ועל כך שלא זכה לשאת אותה בנעוריו, ושלא תקבר עמו במערת המכפלה ,מיותר לציין שיעקב נהג ברחל כדרך האימרה," הווי מכבדה  יותר מגופו" ".

יעקב ורחל  גילו נאמנות  נדירה אחד לשני במהלך  שהייתם הארוכה בבית לבן , כפ"ס ,"זה לי עשרים שנה בביתך,עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך ושש שנים בצאנך  " ,במהלכם רומה יעקב ע"י לבן בעת החלפת רחל בלאה בליל הכלולות ,לבן היה אמור לגלות אליו יחס הוגן אך פעל כ" נבל"  ,יעקב ורחל פעלו כדי לחבר בין כנסת ישראל לדודה , מה שהיתה מטרת חלום הסולם כמו שמפרש הרב סבתו, "תכלית עבודתו של האדם היא העלייה בסולם מדרגה אחרי מדרגה ,מהיותו מוצב ארצה ועד שמי שמים יכול לעלות אם רק ירצה וכנגדו יורד השפע  מלמעלה , " ,יעקב בקומו משנתו הבין שהוא נמצא "בבית אלקים ובשער השמיים" ,חז"ל ורשי סוברים שזהו הר המוריה , מה שהביא את יעקב לבנות מצבה במקום וליצוק עליה שמן .

"קמח" פסוקים

בפרשת ויצא  יש מאה ארבעים ושמונה פסוקים כמניין  "קמח " שמציינים את אפיית הלחם מה שדורש התמדה במלאכות כמו חרישה זריעה דישה קצירה ,אפיה , הפרשת החלה שנעשית  ע"י הנשים שבינינו ,הלחם הינו חלק משבעת המינים " ארץ חיטה ושעורה " , עניין הלחם מופיע גם בפרשת וישב בעת המלכת יוסף למשנה לפרעה , " ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל " מפרש רשי שהלחם מסמל את  אשת הבית , אפיית הלחם דורשת חיבור של השמן של המצבה שיעקב בנה לכבוד ה", יחד עם מי הבאר בו פגש את רחל שהייתה עבורו " עזר כנגדו" ו"קמח " הפסוקים ,מה שמסמלים עבורנו את החיבור בין איש ואשתו מה שמביא לחיבור בין כנסת ישראל לדודה כדוגמת לחם הפנים במקדש ,  דבקות במטרה ,והתמדה בקיום המצוות ביושר ונאמנות גם בעת קושי , כאימרה," עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי", ועזרה הדדית בין איש לאשתו ואיש לרעהו מזכה אותנו בברכת ה" ," עיני בנאמני ארץ לשבת עימדי הולך בדרך תמים הוא ישרתני " ובברכה ," תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה".


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן


חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע