chiddush logo

חידוש העבודה ללא כהנים מיוחסים (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DoarHamikdash, 8/5/2019

 חידון המקדש

מבית מכון המקדש

 

חידת השבוע  – פרשת אמור

 

מבצע מכפיל ממשיך  !!!

כל מי שעונה נכון על 4 חידות

זוכה בפרס כפול

 

כיצד ניתן לחדש את עבודת בית המקדש

כאשר אין לנו כהנים מיוחסים?

 

שלחו את התשובה לhidonHamikdash@gmail.com 

 

פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש

לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה.

התשובה תפורסם ביום ראשון

והפרס לזוכים יישלח בדוא"ל

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
DoarHamikdash (14/5/2019)
תשובה
בעזרת כהני חזקה. [בעל ערוך השולחן מזהיר מפני ערעור על קדושת הכהונה: "ראיתי מי שכתב, דבזמן הזה, כיון שאין לנו יחוסי כהונה, ראוי לכל כהן לחוש שמא אינו כהן ויחזיר המעות [של פדיון הבן לבעליו]... ולדעתי אסור לשמוע דברים כאלו - להקטין עתה מעלת הכהונה!... וחס וחלילה לומר כן!... ועל זה שנינו: 'גדולה חזקה'!... [לפיכך עתה הכהנים] בחזקת קדושתם! וחלילה חלילה לעשות בזה איזה ספק". כאמור, זו חומרא המביאה לידי קולא, והמטיל ספק בכהונה דבריו נדחים, שכן הדבר מביא לביטול העבודה המקדש].
ציורים לפרשת שבוע