chiddush logo

שאלה לדיון: אנחנו והקרבת הקורבנות?! (4 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי דביר, 21/3/2010

 שבת בבוקר בקריאת התורה (ויקרא) שוב עלתה לי השאלה שאני חושב עליה הרבה זמן:

מהי הסיבה שהתורה מפרטת פרטים רבים לאורך כמה וכמה פרשיות של מעשים שנוגעים למעט אנשים, כמו דרך הקרבת הקורבנות, בניית המשכן וכדו'?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (4)
יצחק ג (12/8/2010)
כל הקרבת הקרבנות שייכת גם היום בתפילה, שהרי עבודה שבלב היא תפילה, ולכן יש תפילה שהיא כולה עולה לה' שהאדם מרגיש ביטול מוחלט בבחי' עולה לה', ויש תפילה של שלמים שהיא כעין מתנה לקב"ה ועשיית שלום, ויש גם תפילה שהיא בחי' של תודה,
וכן המשכן הרי הוא מכוון כנגד המשכן שלמעלה כמו שפירט הרמח"ל בספר משכני עליון איך יש בכל בחי' את גילוי ההנהגה של הקב"ה בעולם, ובודאי שכל מה שנחרב ביהמ"ק הוא רק לכלל ישראל אבל התכלית היא שכל אחד יבנה לו ביהמ"ק בתוך ליבו, וא"כ כל הפרשיות האלו נוגעות למעשה ביום יום בכל פרטיהם.
yisran (4/4/2010)
קודם כל ישנם הרבה סוגים של קרבנות דבר נוסף הקרבנות שייכים לכלל ישראל ועלינו ללמוד את כל פרטי הדינים וכל אחד צריך לשאוף להקריב קרבנות ולבנות את בית המקדש ועצם הידיעה גם אם אין לה משמעות מעשית כרגע ולאדם הפרטי יש לה משמעות עמוקה והיא משפיעה על האדם באותו זמן שהוא לומד ומתעסק
דביר (21/3/2010)
אני מבין שלפי החסידות והקבלה יש עניין אך לפי הפשט מה המטרה של הפירוט הזה לנו?
mose67 (21/3/2010)
mose67 אומר ברובד הרוחני תורת החסידות והקבלה מסבירה את פרטי
עניני הקרבנות בעבודת ה'
ובגאולה יהיה ביהמ''ק בקרוב ממש