פסח מצה ומרור ו4 המינים..

נכתב על ידי יניב, 1/4/2012

 שמעתי שיעור של מרן גדול הדור הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א,ובשיעור הביא הרב מדרש על הפס' "שלשה המה נפלאו ממני וארבע לא ידעתים" ששלשה זהו פסח מצה ומרור וארבעה הם ארבע מינים שבלולב.והביא את החת"ס שפרש ש4 המינים כנגד 4 סוגים בבנ"י ולכן גם 3 בפסח זה בדומה 3 כנגד צדיקים בינונים ורשעים,שקשה לאחד את כל חלקי בנ"י וכדי לאחד יש ללכת בדרכו של הלל (שכרך פסח מצה ומרור)בענותנותו של הלל לקרב את בנ"י..


וניראה אולי שאפשר גם,שיש מדרש ש4 המינים שבלולב כנגד 4 חלקים מרכזיים שבאדם(ויקרא רבה ל,יד) שזהו "כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך".. ואם כן אולי אפשר שגם 3 הסוגים בפסח זה כנגד האדם שכל כולו אומר כבוד ה', וזהו רמח אברים ושסה גידים ונשמה.שאברים כנגד מצות עשה,רמז למצה שהיא מ"ע, גידים כנגד לא תעשה רמז למרור שמרעה כמו האיסור (החטא ממית,ומרור יש בו מר כמוות. וגם שלכן טובלים בחרוסת להוריד מחריפותו שיש סכנה) והנשמה כמו קרבן פסח שהוא לה',חלק אלוק. וזאת אומר שלמה שאינו יודע איך לתקן את כל כולו לה',שאין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. ותיקונו הוא ע"י איחוד הכל,שכך חוזר בתשובה (שזה מ"ע וגם מקבל על עצמו שלא לשוב לחטוא בל"ת)ומתחבר חזרה לה' בשלמות(ואולי אפשר לרמז על הלל שכרך.. ויש סיפור על גר שרצה להתגייר ע"מ שילמד כל התורה על רגל אחת..וע"פ היהודי הק' כוונתו היתה שלא יחטא,כמלאך.והלל ענה שאי אפשר שלא לחטוא אלא צריך לחזור בתשובה וכו'.. ומימלא אפשר רמז לחיבור הכל כהלל...). אי נמי בדומה-3 רמות של פסח כמו נפש רוח ונשמה. שנפש יש גם לבהמה ולכן היא הכי פחות וזהו כמרור.ורוח יש גם לגוים וזהו כמצה שהיא קצת יותר. ונשמה חלק אלוק זה קרבן. ש3 כנגד הרוחניות. וכך 4 כנגד הגשמי (חלקי האדם)ו3 כנגד הרוחני ,וכשהאדם בשלמות אז כל הבריאה מתוקנת. ונישפע שפע גם לדומם(מרור כמו סם המוות שמת ודומם) וגם לצומח(קמח מצה)וגם לחי(קרבן מהחי). וכל זאת אומר שלמה שלא יודע איך לעשות, איך אפשר לתקן את כל העולם. והתשובה לזה זה האיחוד של כל בנ"י שכך מתקנים הכל.שאין אדם שיכול לתקן את כל עולם,שיכול לקיים כל המצוות.אלא ע"י כולם יחד. וזהו "ממני" בתור אחד, אבל באיחוד כל בנ"י כן יכולים. וזהו שמאחדים את 4 המינים וכן כורכים פסח מצה ומרור לחבר את כל בנ"י בכל הדורות וכך מגיעים לגאולה השלמה בבי"א.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן


חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע