יניב

תאריך הרשמה: 1/29/2011
חידושים: 909 חידושים
תגובות: 85 תגובות
ניקוד: 4735 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

  'רבי יהודה בר סימון פתר קריא בדורות. "וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ" זה אדם הראשון, שהיה ללמה ולא כלום. "וָבֹהוּ" זה קין, שבקש להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. ...

מרן גדול הדור הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א מביא בספרו 'לזמן הזה' (תשרי - 'ימים נוראים וזמן שמחתנו'): 'אמר החכם באדם בספר משלי (ו,כג) “כי נר מצוה ותורה אור" המצוה משולה לנר והת...

  "ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט ה' ביני וביניך" (בראשית טז,ה). 'אמר רב חנן: המוסר דין על חבירו הוא נענש תחילה, שנאמר (...

  "וכוש ילד את נמרד הוא החל להיות גבר בארץ. הוא היה גבר ציד לפני ה' על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני ה'” וגו' (בראשית י,ח-ט). '"להיות גבור" - להמריד כל העולם על הקב&qu...

  'ת"ר: מעשה בתלמיד אחד שבא לפני ר' יהושע, א"ל: תפלת ערבית רשות או חובה? אמר ליה: רשות. בא לפני רבן גמליאל, א"ל: תפלת ערבית רשות או חובה? א"ל חובה. א"ל: ו...